Advies, begeleiding en coaching

Bij ingrijpende veranderingen en grote projecten ontstaan er in een organisatie vaak leervragen en uitdagingen op HR-gebied: medewerkers moeten nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen, er is sensibilisering of cultuurverandering nodig, nieuwe werkvormen moeten worden geïmplementeerd, instrumenten moeten worden ontwikkeld … Wij ondersteunen je organisatie met advies, coaching, en begeleiding.

 

Advies, begeleiding rond vaste thema’s

Werk je in je organisatie aan een project rond een van deze thema’s?

  • Tevredenheidsenquêtes
  • Talentontwikkeling
  • Team crafting
  • Efficiënte overheidsteksten
  • Tweetaligheid in je organisatie stimuleren

Rond die thema’s hebben we de voorbije jaren al vaak federale organisaties begeleid en een heel specifieke expertise opgebouwd! Na een behoefte-analyse  bieden we je projectteam een advies op maat, een volledige begeleiding, tools of andere ondersteuning …

Klik op de titels rechts en lees de details over de advies, coaching en begeleiding rond vaste thema’s en vraag ondersteuning aan.

 

Advies, begeleiding … op maat

Als federale organisatie en klantorganisatie van de FOD Beleid en Ondersteuning kan je bij ons terecht voor advies en begeleiding voor diverse uitdagingen op het gebied van HR. Wat je uitdaging, vraag of probleem ook is; we bekijken het graag samen!

Je aanvraag indienen

  • Vul het aanvraagformulier in
  • Na uiterlijk 14 dagen nemen we contact met je op en spreken we af voor een intakegesprek
  • Tijdens een of enkele intakemeetings bespreken we wat we samen kunnen doen om jullie vraag of uitdaging aan te pakken. We betrekken onze experten en/of opleiders, leidinggevenden en medewerkers van jouw organisatie, medewerkers van je HR-dienst … 

Aanvraagformulier Advies, coaching en begeleiding voor federale organisaties