Studentenstages in je organisatie: stappenplannen & toolbox

Hoe bouw je aan een rendabel stagebeleid in je organisatie? Hoe coördineer je stages en hoe begeleid je studenten? De online brochure ‘Studentenstages in je organisatie’ biedt houvast met 3 stappenplannen en een toolbox met vragenlijsten, checklists, modeldocumenten …

Studentenstages in je organisatie: kansen én uitdagingen

Studentenstages bieden je organisatie kansen: je haalt innovatie in huis, je verkent het menselijk kapitaal van morgen en je daagt je medewerkers uit met nieuwe rollen als stagementor of stagecoördinator. Maar het vraagt een doordachte aanpak om die kansen te grijpen.

Met de stappenplannen en de praktische tools van de brochure ‘Studentenstages in je organisatie’ geraak je al een heel eind op weg! 

 

Brochure met stappenplannen en een toolbox

De online brochure ‘Studentenstages in je organisatie: stappenplannen & toolbox’ bestaat uit drie stappenplannen die je ook elk afzonderlijk kan gebruiken. Bij elk stappenplan krijg je praktische tools mee: vragenlijsten, checklists, voorbeelden … 

  • Stappenplan A: Een stagebeleid uitbouwen

Een behoefte-analyse uitvoeren, de medewerkers betrekken, je stageplaatsen promoten, een stagereglement ontwerpen …

  • Stappenplan B: Studentenstages coördineren

Studenten werven en selecteren, stageplaatsen zoeken in je organisatie, stagedocumenten ontwerpen…

  • Stappenplan C: Studenten begeleiden tijdens hun stage

Studenten ontvangen en ondersteunen, een stage evalueren, stageresultaten consolideren…

  • Overzicht van reglementaire teksten over studentenstages
  • Toolbox

Tevredenheidsenquêtes, feedbacktools, checklists, vragenlijsten...

 

Download de brochure

Studentenstages in je organisatie: stappenplannen (PDF)

 

De toolbox

Tevredenheid Stagementor (WORD)

Tevredenheid Stagiair (WORD)

Behoefteanalyse (WORD)

Question Set (WORD)

Checklist Logistiek & Administratie (WORD)

Infofiche (WORD)

Checklist Onthaal (WORD)

Tien gouden regels om feedback te geven (WORD)

Overzicht van de stappenplannen (WORD)

 

Contact

Heb je vragen over de brochure ‘Studentenstages in je organisatie’ of over het stagebeleid in jouw organisatie? Stuur een mail naar stages@bosa.fgov.be