Afwezig voor een opleiding

Afwezig voor een opleiding

Verwittig altijd als je een opleidingsdag mist. Dat kan op verschillende manieren.

  • Duid op de aanwezigheidslijst aan welke dag je niet kan komen
  • Breng je opleider op de hoogte
  • Stuur een mail naar het secretariaat: secretary@bosa.fgov.be of telefoneer naar de contactpersoon op je opleidingskalender
  • Verwittig ook altijd je eigen organisatie