Het nieuwe federale aankoopbeleid : meerjarenplan

Domein: 
Bestuurskunde
Code: 
STADMMJOOXNT

Contact

02 740 73 31
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren en kabinetsleden die in het kader van hun functie betrokken zijn bij het formuleren van de behoeften van hun organisatie via de voorbereiding en de communicatie betreffende het meerjarenplan waarin het nieuwe beleid inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten voorziet.

Vereiste voorkennis: 

Geen.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De organisatie beschikt over medewerkers die de behoeften kunnen detecteren en elk jaar de voorbereiding en communicatie betreffende het meerjarenplan, dat door het nieuwe federale aankoopbeleid wordt opgelegd, op zich kunnen nemen.

Wat het meerjarenplan betreft, zijn de medewerkers na de opleiding in staat om de nieuwe verplichtingen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid te begrijpen en na te komen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

- de behoeften van uw organisatie te verzamelen en te analyseren (als medewerker)
- de behoeften van uw organisatie te verzamelen, te analyseren en te communiceren (als strategisch coördinator)
- te bepalen welk beleid uw organisatie het best kan voeren om de behoeften te detecteren

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- te begrijpen wat een meerjarenplan is
- het nut in te zien van het meerjarenplan waarin het nieuwe federale aankoopbeleid voorziet
- het meerjarenplan voor te bereiden en over te brengen

Methodologie: 

- Theorie + best practices
- PowerPointondersteuning

Praktische schikkingen: 

Duur: 1 dag

Plaats:
Koninklijke militaire school
Hobbema-straat 8
1000 Brussel

Opgelet! Als je deze opleiding wil volgen heb je voorafgaand het akkoord nodig van de strategische coördinator “Overheidsopdrachten”.