Actualités

 • image/png
  Publication date: 
  19/08/2019 - 11:45
  Blijf op de hoogte van de laatste aanwinsten van de bibliotheek :
 • image/jpeg
  Publication date: 
  26/06/2019 - 13:30
  Alles verandert en alles verandert steeds vlugger. Onze werkomgeving is daarop geen uitzondering en dat is soms een moeilijke ervaring. Hoe kunnen we organisatorische verandering bevorderen? Hoe kunnen we change bij de mensen voorbereiden, vergemakkelijken, aanmoedigen en ondersteunen? Dat kom je te weten in onze opleiding Change Management.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  26/06/2019 - 09:45
  Op 16 mei namen 120 hr-medewerkers van de federale overheid deel aan een studievoormiddag rond hr. Aanleiding was de lancering van een nota door de directeurs P&O met daarin de speerpunten van het hr-beleid van morgen.
 • image/png
  Publication date: 
  26/06/2019 - 09:15
  Op 23 mei 2019 organiseerde de COP Agile haar eerste bijeenkomst. Een waar succes: meer dan 100 leden tekenden present en meer dan 100 mensen schreven zich in om te weten welke evenementen de COP Agile in de toekomst gaat organiseren! Dat toont aan dat wendbaarheid een topic is dat leeft bij de federale overheid.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  18/06/2018 - 14:00
  Het Loopbaancentrum van de FOD Beleid en Ondersteuning werkt al enkele maanden aan Talent on the move. Doel van dit project? Federale organisaties ondersteunen in het opzetten van een modern en flexibel HR-beleid dat elke ambtenaar kansen biedt om zijn federale loopbaan te verrijken. Bekijk de videogetuigenissen en ontdek wat je mogelijkheden zijn. Focus op loopbaanbegeleiding
 • image/jpeg
  Publication date: 
  18/05/2018 - 16:00
  Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) van kracht. Het doel ervan is de privacy van individuen beter te beschermen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  15/05/2018 - 10:15
  Op dinsdag 19 juni 2018 komt de COP Re-integratie bijeen om verschillende aspecten van burn-outs en re-integratie na een burn-out te bespreken: de samenwerking tussen preventieadviseurs, het beroepsgeheim, de aanpassingen van de werkpost, de mogelijkheden voor professionele re-integratie voor mensen met psychische problemen en de keuze van de gesprekspartner.
 • image/png
  Publication date: 
  13/04/2018 - 15:45
  Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  29/03/2018 - 10:30
  In samenwerking met de Koninklijke Militaire School organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning 2 nieuwe opleidingen over het nieuwe KB inzake gemeenschappelijke aankopen: "Het nieuwe federale aankoopbeleid: New ways of working" en "Het nieuwe federale aankoopbeleid: meerjarenplan"
 • image/jpeg
  Publication date: 
  02/03/2018 - 11:15
  Download de PDF met het overzicht van onze nieuwe aanwinsten van november 2017 tot januari 2018
 • image/jpeg
  Publication date: 
  27/02/2018 - 12:15
  De COP Re-integratie kwam verschillende keren samen om een doeltreffend en gemeenschappelijk re-integratiebeleid te ontwikkelen binnen de federale overheid. Het resultaat van deze ontmoetingen vertaalt zich in 4 projecten die worden aangestuurd door 4 werkgroepen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  20/02/2018 - 09:15
  In 2015 heeft de regering een akkoord ondertekend om de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren, via de integratie en verbetering van de gemeenschappelijke processen. In het kader van dat akkoord werd een traject uitgewerkt om de federale aankopen centraal te beheren. Het resultaat van dat traject staat in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Pages