" "

Teamverantwoordelijke en je leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen?

france.ravyts

Je oefent je functie al even uit en je wil misschien nieuwe oplossingen ontwikkelen via mindfulnesstechnieken, je leiderschapsvaardigheden verbeteren of je academische kennis verdiepen? Schrijf je dan in voor één van onze 3 gespecialiseerde leiderschapstrajecten.

Deze trajecten vinden plaats over een periode van 5 maanden tot 1 jaar en worden georganiseerd in kleine groepen van maximum 20 deelnemers, waarbij er gelet wordt op een mix van geslacht, leeftijd, ervaring, .... Een goede kennis van het Frans en het Nederlands is wel nodig.

Na de succesvolle ervaring met de ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden en Vitruvius, die hun waarde in de afgelopen jaren bewezen, bieden wij een nieuwe, meer academische cursus aan voor de voorbereiding van meer complexe uitvoerende taken: het GOLD-traject.

Je wordt begeleid door gecertificeerde interne of externe opleiders-coaches of door gespecialiseerde leraren en genodigden. 

De procedure en de deelnemingsvoorwaarden zijn specifiek voor elk traject. Bekijk ze  naargelang de keuze van je traject. 

Ben je geïnteresseerd in deze nieuwe ervaring? Bekijk het aanbod meer in detail.
 

Bekijk de vergelijkende tabel van de 3 trajecten in leiderschap

 

Vitrivius – traject mindful leiderschap

Ontwikkelingstraject voor leidinggevenden

Governance and Leadership development program - GOLD

Doelstelling

Leidinggevenden helpen bij het ontwikkelen van een mindfulle, menswaardige manier van leiden en begeleiden.

Ontwikkelen van managementvaardigheden en leiderschapscompetenties.

Ambtenaren voorbereiden op het leiderschap en de federale governance van morgen.

Hoe?

Gericht op mindfulness en oplossingsgericht werken.

Je staat stil bij je eigen ambities, bij wat je in huis hebt om die ambities waar te maken en bij de ingesleten automatismen waar je vanaf wil.

Gericht op de praktijk en op leren van elkaar. Je denkt na over je eigen rol en ontdekt nieuwe ideeën die je meteen in de praktijk brengt. Het is ook een mooie kans om je netwerk uit te breiden.

Het traject heeft een sterke academische basis (evidence-based) die gekoppeld wordt aan de praktijk in overheidsdiensten op basis van complexe cases.

Voor wie?

Voor leidinggevenden met enkele jaren ervaring die hun mindful leiderschap wensen te ontwikkelen om een menswaardig verschil te maken voor zichzelf, hun medewerkers en de cultuur van hun organisatie.

Voor leidinggevenden binnen de federale overheid met minstens 1 jaar ervaring.

Voor federale ambtenaren met enkele jaren ervaring in een verantwoordelijke functie aan de overheid. Voor wie geïnteresseerd is in een doorgedreven opleiding in public governance en public leadership met een academische inslag.

Duur?

13 dagen gespreid over 5 maanden (investering van 21 dagen) 

12 dagen gespreid over 1 jaar

+ 3 opvolgingsdagen indien in real life of 6 halve dagen indien virtueel

+ intake, outtake, individuele coaching

20 dagen gespreid over 1 jaar (investering van 25 dagen).

- Gemeenschappelijke stam van 16 dagen

- 4 dagen persoonlijk traject

Groep

Hoogstens 15 deelnemers

Gemengde groep qua geslacht, anciënniteit, ervaring, organisatie.

 

Hoogstens 15 deelnemers.

Gemengde groep qua geslacht, anciënniteit, ervaring, organisatie.

De groepen worden onderverdeeld naar niveau en functietype (operationeel of tactisch-strategisch).

Hoogstens 20 deelnemers.

Tweetalige groepen. Een goede kennis van de tweede landstaal is dus sterk aanbevolen.

Hoe gaat het in
zijn werk?

Dit is een ervaringsgericht traject. Je gaat alleen, per twee en ook in groep veel uitdagingen aan: jezelf ontdekken, leren in peercoachingduo’s, oefenen in begeleiden van groepsprocessen, je karrensporen (ingesleten automatismen) ontdekken, een interventie in je organisatie uitvoeren en het veranderproces evalueren.

In elke groep worden de behandelde thema’s samen met de deelnemers bepaald, zodat ze echt aansluiten op jouw behoeftes.

Je brengt de verworven kennis meteen in de praktijk. Je deelt je ervaringen en ontwikkelt nieuwe inzichten in een sfeer van samenwerking en mildheid.

De behandelde thema’s worden samen met de deelnemers bepaald, zodat ze echt aansluiten op jouw behoeftes.

Je past geleidelijk aan de gekregen adviezen toe om zo het maximum uit dit ontwikkelingstraject te halen.

Dit traject is een goede voorbereiding om inzicht te verwerven in de brede en complexe uitdagingen waarmee je als (toekomstig) topambtenaar geconfronteerd wordt.

Er wordt verwacht dat je bijzonder actief meewerkt en dat je tijd vrijmaakt voor alle sessies en voor de extra voorbereidingen en taken.

Begeleiding

Team van senior interne begeleiders van In Vivo,

Gecertificeerde externe coaches-opleiders. De coaches maken deel uit van eenzelfde team, zo blijft de consistentie van de trajecten gewaarborgd.

Een kernteam van professoren wordt aangevuld met gastsprekers.

Deelnemings-voorwaarden

Bewezen leiderschapservaring die door je organisatie als dusdanig wordt erkend.

Kandidatuur gevalideerd door het topmanagement van de organisatie.

Je rechtstreekse leidinggevende wordt direct bij je leertraject betrokken en verbindt zich ertoe om je te ondersteunen:

 -door je de tijd te geven om het traject te volgen

-door je toe te staan om toe te passen wat je tijdens het traject geleerd hebt.

-door zelf een halve dag aan het traject deel te nemen.

Je hebt minstens 6 jaar ervaring in één en bij voorkeur meerdere van volgende domeinen:

-het aansturen van één of meerdere teams

-het uitoefenen van een strategische functie waarbij je samenwerkt met verschillende externe stakeholders

-strategische ondersteuning van een lid van het directiecomité, adviesverlening inzake strategische programma’s met betrokkenheid van intern/extern publiek, beleidsverantwoordelijken...

 

Procedure

Je bezorgt het kandidaatstellingsdossier aan je eigen opleidingsdienst/HR-dienst/SPOC.

Het directiecomité van je organisatie stelt de definitieve kandidatenlijst van zijn organisatie voor aan de FOD BOSA.

Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Tijdens dat intakegesprek bespreek je je concrete verandervraag met een In Vivo-begeleider.

 

 

 

De opleidings- of HR-diensten bezorgen de kandidaatstellingsdossiers aan de kandidaten en laten hen weten tegen welke datum die dossiers moeten ingediend worden bij de HR-dienst.

De kandidaten vullen hun dossier in.

De dossiers worden gecentraliseerd bij de SPOC van de opleidingsdienst/HR.

De kandidaten worden geselecteerd door hun organisatie en door de FOD BOSA-DG R&O.

De geselecteerde kandidaten zullen hun opleidingstraject starten met een intakegesprek.

Daarbij worden de verwachtingen en de motivatie van de deelnemer besproken alsook de thema’s waarop hij dieper wil ingaan tijdens zijn ontwikkelingstraject.

Op basis van een competentiegericht kandidaatstellingsdossier kunnen de kandidaten aantonen dat ze een zekere ervaring en basiscompetenties hebben die verder ontwikkeld kunnen worden in functie van een mogelijke topfunctie binnen de federale overheid.

De deelnemers worden gesteund door 2 sponsors.

Het directiecomité van de organisatie stelt de definitieve kandidatenlijst van hun organisatie voor aan de FOD BOSA.

Tijdens de intake gaan we op zoek naar je specifieke leervragen en wordt het individuele leertraject besproken.

Timing

Indienen kandidaatstellingsdossier 15/5/22

Intakegesprekken: juni-juli-augustus 2022

3 trajecten: september 2022 - juni 2023

Aankondiging traject en oproep tot inschrijvingen: begin mei 2022.

Indienen dossier: juni 2022

Intakegesprekken: juli - september 2022

Opleidingstrajecten: september 2022 – juni 2023

Aankondiging traject en oproep tot inschrijvingen: begin mei 2022.

Indienen dossier: juni 2022

Intakegesprekken: juni - augustus 2022

Opleidingstraject: 22 september - 23 juni

Link voor meer informatie

https://www.ofoifa.belgium.be/nl/fiche/vitruvius-traject-mindful-begeleiden-nlfr-en-trajecten-mindful-leiden-nlfr

https://www.ofoifa.belgium.be/nl/fiche/ontwikkelingstrajecten-voor-leidinggevenden-2022-2023

bijna beschikbaar