Publication date: 
04/10/2019 - 12:15

Nieuwe cyclus van de ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden: oproep tot kandidaatstelling

In januari 2020 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) de zesde cyclus van de ontwikkelingstrajecten voor leidinggevenden.
image/png

De vorige vijf cycli kenden een grote belangstelling: 984 leidinggevenden uit 31 verschillende federale organisaties stelden zich kandidaat, waarvan er 837 deelnamen aan de trajecten.

Voor deze 6de cyclus stelt de FOD Beleid en Ondersteuning 210 plaatsen open.

 

 

De trajecten richten zich tot leidinggevenden:

  • van alle niveaus (A, B, C en D)
  • met minstens 1 jaar ervaring.

Hoe deelnemen?

Bezorg het ingevulde kandidaatstellingsdossier dan ten laatste op 21 oktober 2019 aan de contactpersoon voor de trajecten binnen je organisatie

Infosessie

Schrijf je in voor de infosessie van 14 oktober 2019.

Meer weten

Bekijk de fiche over de nieuwe cyclus van de trajecten.