Publication date: 
08/12/2017 - 10:00

Lean Academy 2017 - 2018: deze 18 projecten starten binnenkort!

Een efficiëntere organisatie, sneller resultaat, minder uitgaven, betere kwaliteit van de dienstverlening, meer werkplezier en een grotere klantentevredenheid. Dat belooft de Lean Academy. 18 Projectteams van de federale overheid lieten deze kans niet liggen en dienden hun optimalisatieproject in. Zij starten binnenkort met de Lean Academy.
image/jpeg

Deze projecten nemen deel aan de Lean Academy 2017 - 2018:

·     Processus Mobilité Interne   - SPF Justice

·     De plaatsing van een studieopdracht (architectuur)-   FOD Mobiliteit en Vervoer – Directie Vervoerinfrastructuur (Beliris)

·    Réduire les délais de paiement des factures et déclarations de créances  -SPF Justice- Service des tutelles 

·    Bijwerking en integratie van kwalitatieve POI binnen de productiecycli van het NGI  -  Nationaal Geografisch Instituut    

·     Optimisation du Processus de comptabilité Analytique : Optimiser les contrôles de centres de coût - SPF Finances     

·     Optimalisatie Proces Bijdragebons -  RIZIV   

·     Aankoopproces IBZ -  FOD Binnenlandse Zaken    

·  Optimalisering helpdesk -   Gebouwen en facilitair beheer  - FOD Binnenlandse Zaken   

·  Demande de dispenses de service pour formations - SPF Intérieur

·  Optimalisation des processus de rédaction, relecture et de validation des articles du magazine interne Fininfo et de la Management Newsletter- SPF Finances  

·  Optimalisatie van het beheer van de levenscyclus van IT-materiaal  - FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie  

·  Licentiebeheer - Procedure recuperatie licenties bij personeelsbewegingen  - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

·  Optimalisatie van het proces van informatiegaring met het oog op een operationele briefing   -  Lokale Politiezone Zuid 

·  Optimalisatie van het proces van kennisoverdracht - Lokale Politiezone Zuid     

·  Optimalisatie van het proces rond de interne instructie en organisatiebeheersing -  Lokale Politiezone Zuid    

·  Optimalisatie van het proces ‘Materiaal en middelen’ -  Lokale Politiezone Zuid   

·  Vernietiging van goederen   -   FOD Financiën, Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AADA) 

·  Optimisation Support Gestion contraintes TVA- SPF Finances  

    

Contact

Met je vragen over de Lean Academy kan je mailen naar lean@bosa.fgov.be