Publication date: 
04/11/2019 - 14:30

Je goed voelen op het werk: preventie van psychosociale risico's

Er zijn vele soorten psychosociale risico’s. Het kan gaan van een veel te hoge werkdruk tot pesterijen. Als werknemer worden we allemaal geconfronteerd met die risico’s. Maar hoe herken je ze? En vooral, hoe kun je ze voorkomen? Want naast mogelijke oplossingen voor de problemen, blijft preventie het beste wapen tegen psychosociale risico’s.
image/jpeg

Medewerker, leidinggevende, topmanager, preventieadviseur of HR-medewerker? De FOD Beleid en Ondersteuning heeft een hele reeks opleidingen en tools ontwikkeld om elke federale medewerker te helpen het probleem te voorkomen. Ontdek ons nieuwe aanbod en schrijf je in!

Voor alle medewerkers:

Wil je meer weten over symptomen van burn-out? Wil je ze bij jezelf en bij je collega's kunnen herkennen? Je krijgt advies over hoe je jezelf kunt beschermen tegen uitputting of het risico op een burn-out.

Voor het topmanagement:

De opleiding richt zich op het sensibiliseren en het informeren omtrent de wettelijk verplichte psychosociale risicoanalyse en het te voeren preventiebeleid van de werkgever.

De tool is een enquête om de werksituatie in de organisatie te analyseren. De vragenlijst beantwoordt aan de wettelijke verplichtingen van een psychosociale risicoanalyse. De tool betreft meerdere domeinen van de werksituatie die psychosociale risico’s kunnen inhouden (arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties). De vragenlijst laat eveneens toe om individuele psychosociale gevolgen in het licht van de gedetecteerde risico’s (stress, geweld, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag) te identificeren.

Voor het middelmanagement:

Je woont een informatiesessie bij van een uur, waarin enerzijds wordt ingegaan op wat de kenmerken zijn van een burn-out en anderzijds enkele pistes ter preventie aan bod komen.

De opleiding gaat enerzijds dieper in op de mogelijke psychosociale risico’s die tot een burn-out bij de werknemers kunnen leiden en reikt anderzijds preventiemaatregelen aan die men als manager kan aanwenden om die risico’s te voorkomen.

Voor de preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en HR-medewerkers

De workshop Burn...out! is een ondersteunende tool voor preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en medewerkers van P&O-diensten bij het uitvoeren van een beleid ter preventie van burn-out. Met deze tool kun je medewerkers en teamverantwoordelijken sensibiliseren voor de thema’s 'welzijn op het werk' en 'burn-out'.