Publication date: 
19/12/2019 - 08:30

Cybersecurity-opleidingen opgeschort

Via de FOD Beleid en Ondersteuning stelt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) een gespecialiseerd aanbod van cybersecurity-opleidingen ter beschikking. Het gaat zowel over grondige basisopleidingen als over meer gespecialiseerde opleidingen in een specifiek domein. In afwachting van een nieuwe regering worden deze opleidingen echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.
image/png