Actualités

 • image/png
  Publication date: 
  19/12/2019 - 08:30
  Via de FOD Beleid en Ondersteuning stelt het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) een gespecialiseerd aanbod van cybersecurity-opleidingen ter beschikking. Het gaat zowel over grondige basisopleidingen als over meer gespecialiseerde opleidingen in een specifiek domein. In afwachting van een nieuwe regering worden deze opleidingen echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  17/12/2019 - 10:30
  Als je werkt, zoek je niet alleen een leuke job, je wilt ook tot een team behoren waarop je kunt rekenen, een team dat motiveert en waarmee je plezier kunt maken. De sfeer tussen collega’s is een essentieel onderdeel van welzijn op het werk.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  17/12/2019 - 09:15
  Hoe creëer je een community waarbinnen agility leeft, waar mensen ervaringen en expertise uitwisselen, waar mensen vanuit verschillende invalshoeken en domeinen tot resultaten komen en de overheid op die manier meer wendbaar maakt? Die uitdaging was het vertrekpunt van de start up-bijeenkomst.
 • image/png
  Publication date: 
  16/12/2019 - 14:15
  Vanaf donderdag 2 januari 2020 neemt de FOD BOSA het nieuwe onthaal in het WTC III-gebouw in gebruik.
 • image/png
  Publication date: 
  12/12/2019 - 11:45
  Op 30 januari 2020 wordt de aftrap gegeven van het federale hr-netwerk. Met dit hr-netwerk willen we alle federale hr-medewerkers een platform bieden om ideeën uit te wisselen, inspiratie op te doen en samen te werken. Heel wat hr-medewerkers binnen de federale overheid worden immers vaak geconfronteerd met dezelfde uitdagingen. Toch weten we vaak niet hoe andere organisaties omgaan met deze uitdagingen en zijn we ook onvoldoende op de hoogte van wat er leeft in de wereld van hr.

Pages