Actualités

  • image/jpeg
    Publication date: 
    04/11/2019 - 14:30
    Er zijn vele soorten psychosociale risico’s. Het kan gaan van een veel te hoge werkdruk tot pesterijen. Als werknemer worden we allemaal geconfronteerd met die risico’s. Maar hoe herken je ze? En vooral, hoe kun je ze voorkomen? Want naast mogelijke oplossingen voor de problemen, blijft preventie het beste wapen tegen psychosociale risico’s.

Pages