Word senior-coach

Je verdiept je kwaliteiten als coach en bereikt een hoog professioneel niveau. Daardoor kan je zowat elke coachingvraag in goede banen leiden. Tegelijkertijd vergroot je de kennis en feeling om een problematiek waarbij een medische of psychotherapeutische interventie nodig is, te herkennen en mensen gepast door te verwijzen.

Pluspunten

Je bouwt mee aan Lumen, het netwerk voor coaches en begeleiders van de federale overheid

Als jij aan deze opleiding deelneemt en coach wordt, is Lumen weer een coach rijker. Zo kunnen we garanderen dat vele federale organisaties een beroep kunnen doen op een gecertificeerde en ervaren coach bij veranderingen, begeleidingen, trajecten voor hun medewerkers …

Met intake en opvolgingsprocedure

Lumen organiseert een intakegesprek vóór de opleiding begint. Na de opleiding krijg je een opvolgingsgesprek. Zo ondersteunen en oriënteren we je in je leerpad als coach.

Intensieve, praktijkgerichte opleiding met intervisies en supervisies

Tussen de opleidingsdagen door word je extra ondersteund en gestimuleerd in je opleiding als coach:

 • er zijn momenten van supervisie of intervisie ingepland
 • je gaat meteen praktisch aan de slag met oefeningen waarbij jij en de andere deelnemers elkaar coachend ondersteunen

Haal na de opleiding je federaal coachingcertificaat!

Op het einde van de opleiding doe je een praktische proef. Ben je geslaagd, dan ontvang je het federaal coachingcertificaat ‘niveau 2’.

Voor wie?

Voor federale ambtenaren die de opleidingen “De basis-skills van de coach” en  “Verder groeien als coach” hebben gevolgd

Voor federale ambtenaren die een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd of die kunnen aantonen dat ze voldoende ervaring hebben.

Voor federale ambtenaren van organisaties die aangesloten zijn bij Lumen en die door hun organisatie zijn aangeduid om de opleiding “Word senior- coach” te volgen.

Voor federale ambtenaren die zich willen perfectioneren als coach en hiervoor door Lumen worden geselecteerd (lees meer in de rubriek Intake!)

Intake

De intake

 • Je organisatie stelt je voor als kandidaat. In elke groep kunnen er maximum twee deelnemers per organisatie deelnemen
 • Intake Je komt naar een intakegesprek met een begeleider van Lumen coaching team

Wie aan de opleiding “Word Senior coach”  deelneemt :

 • Je engageert je om op 80 % van de 6 opleidingsdagen aanwezig te zijn. Als je minder aanwezig was, dan kan je niet deelnemen aan de praktische proef om het federaal coachingcertificaat te behalen
 • Lumen is een lerend netwerk van coaches; organisaties die lid zijn kunnen een beroep doen op het netwerk én doen samen het netwerk groeien. Als je de opleiding volgt en door Lumen wordt opgeleid tot coach, vragen we je om je als Lumen-coach te engageren voor enkele coachingtrajecten bij andere organisaties.
Informatie over Word senior-coach

De aandacht gaat tijdens de opleidingsdagen vooral uit naar de volgende zaken:

 • coachingthema’s van verschillende niveaus: van behoefte aan efficiëntie naar behoefte aan persoonlijke motivatie tot behoefte aan zingeving.
 • zelfreflectie als coach
 • de ‘zelfzorg’ van de coach: hoe waak je over je eigen energiepeil.

Om die thema’s uit te diepen, worden er tijdens de opleidingsdagen en tussen de opleidingsdagen door, diverse methodes gebruikt :

 • Tussentijdse opdrachten waarbij je wat je leerde gaat toepassen in je praktijk als coach
 • Portfolio: de resultaten van het leerproces verwerk je in een presentatie.
 • Supervisies in groep, waarbij je persoonlijke feedback ontvangt.
 • Ondersteuning: met je specifieke vragen kan je per email of per telefoon terecht bij je begeleider.
 • Integratietaken: tussen de opleidingsdagen door spreek je af met andere deelnemers om samen uit te proberen en toe te passen wat jullie geleerd hebben, in je eigen proces of in het proces met je klanten.
 • Mentorcoaching: via een peter/meter-coach komen je kwaliteiten nog duidelijker naar voren

Praktische proef

Je rondt de opleiding af met een praktische proef waarbij je vaardigheden worden geëvalueerd. Je aanwezigheid tijdens de opleiding telt mee. Ben je geslaagd dan krijg je een federaal coaching-certificaat.

Praktische info

Opleiding van 6 dagen, gespreid over een periode van 2 maanden, waarbij de deelnemer zeker 80% moet aanwezig zijn.

Met intake

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Code :
STLADCO02XNT