Wegwijs in het doolhof van de federale overlegmechanismen

Als ambtenaar of als kabinetsmedewerker heb je graag een inzicht in de federale overlegmechanismen, zoals bijvoorbeeld het Overlegcomité. Een expert maakt je wegwijs in  het landschap van onze overlegmechanismen. Deze opleiding van een halve dag is doorspekt van voorbeelden.

Pluspunten

Als je meer inzicht wil krijgen in de verschillende comités moet je deze workshop zeker volgen. Een expert ter zake zal je ongetwijfeld boeien door talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Na deze workshop ben je thuis in de werking van het Overlegcomité en de interministeriële comités en heb je een overzicht van de verschillende samenwerkingsvormen.

Je neemt de inzichten mee naar de praktijk: je leert op welke samenwerkingsvorm je voor jouw dossiers best een beroep doet.

 

Voor wie?

Voor ambtenaren en kabinetsmedewerkers die een goed inzicht willen in de bestaande overlegcomités en samenwerkingsvormen.

Op het programma

Een halve dag uitleg over:

  • de institutionele architectuur van België
  • voorbeelden van bevoegdheden
  • de overlegprocedures
  • de soorten samenwerkingsakkoorden
  • de belangen- en bevoegdheidsconflicten
  • het overlegcomité
  • de interministeriële conferenties

 

Praktische info

Duur: een halve dag

Locatie :
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STADMFONFXNT