image

(Ver) ken jezelf: Perso-tests Persoonlijke ontwikkeling

Deze online opleiding bestaat uit twaalf perso-tests over thema’s rond persoonlijke ontwikkeling: tijdsbeheer, assertiviteit, stressbeheer, conflictbeheer, enz. Elke test duurt 45 minuten. Je beantwoordt de tien vragen van elke test. Je krijgt feedback en theorie bij elk antwoord. Deze opleiding is de ideale formule om je enkele basisprincipes over persoonlijke ontwikkeling eigen te maken en meer inzicht te krijgen in je eigen functioneren.

Pluspunten

Vrij toegankelijk

Voor deze opleiding moet je je niet inschrijven. Log gewoon in op de e-Campus, en je kunt onmiddellijk starten!

Gevarieerd

Met de 12 perso-tests kun je 12 thema’s rond persoonlijke ontwikkeling ontdekken, waaronder tijdsbeheer, assertiviteit, verbindende communicatie, enz.

Aan je eigen tempo

Elke perso-test duurt ongeveer 45 minuten. Je kunt de perso-tests aan je eigen tempo doorlopen, en stap voor stap elk thema van persoonlijke ontwikkeling ontdekken.        

Concreet

Met de perso-tests krijg je inzicht in de basisprincipes van stressbeheer, assertiviteit, conflictbeheer, enz. En je leert ook veel over je eigen functioneren!

 

Voor wie?

 • Voor iedereen die meer wil weten over de diverse domeinen van persoonlijke ontwikkeling: tijdsbeheer, stressmanagement, assertiviteit, verbindende communicatie, enz.
 • Voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het eigen functioneren

Op het programma

De 12 aangeboden perso-tests behandelen de volgende materies:

 • communicatie: basis
 • assertiviteit
 • feedback
 • verbindende communicatie
 • tijdsbeheer
 • stressbeheer voor medewerkers
 • stressbeheer voor leidinggevenden
 • agressie en intimidatie
 • conflictbeheer voor medewerkers
 • conflictbeheer voor leidinggevenden
 • creatieve oplossingen
 • omgaan met verandering

Door de vragen te beantwoorden, kun je:

 • je enkele basisprincipes van de thema’s die in de test aan bod komen eigen maken
 • je een idee vormen van je eigen functioneren in de materie van de gekozen test
 • bepalen om al dan niet een diepgaandere opleiding persoonlijke ontwikkeling te volgen.

De opleidingen en workshops “persoonlijke ontwikkeling” helpen je om beter te functioneren op het werk.

Een voorsmaakje

Beantwoord een vraag van de perso-test ‘tijdsbeheer’ en ontdek de feedback bij je antwoord.

Je werk organiseren

Je hebt besloten je tijd efficiënter te beheren:

Kies minstens één antwoord:

 1. Je doet eerst de kleine onbelangrijke taken waarmee je overstelpt bent.
 2. Je maakt eerst een lijst van je activiteiten en schat de tijd voor elke activiteit, rekening houdend met de voorbereiding en de behandeling. Dan volg je die lijst.
 3. Je volgt het principe ‘first in, first out’ (volgorde van binnenkomst).
 4. Je begint met de gemakkelijkste taken om aan het begin van de week niet ontmoedigd te raken.

 

Feedback

 1. Verkeerd antwoord: het probleem is dat je het risico loopt dat je niet genoeg tijd hebt voor het uitvoeren van de belangrijke taken, waarvoor men op een actie wacht van jou.
 2. Juist antwoord: dat is de juiste methode. Je noteert je activiteiten met vermelding van de nodige tijd en de mate van belangrijkheid en urgentie. Je plant ook tijd in om onverwachte zaken op te vangen en na te denken. Ten slotte controleer je of je doelstellingen zijn behaald.
 3. Verkeerd antwoord: zijn de taken die het eerst zijn binnengekomen dringend? Belangrijk? Beide? Of helemaal niet belangrijk? Met een goed beheer van urgentie en belangrijkheid win je tijd.
 4. Verkeerd antwoord: je loopt het risico dat je de belangrijke taken, die in de loop van de dag of week snel dringend kunnen worden, over het hoofd ziet, en niet genoeg tijd hebt om ze correct uit te voeren.