image

Supervisie voor vertrouwenspersonen

Ben je aangewezen als vertrouwenspersoon in je organisatie en heb je de opleiding voor vertrouwenspersonen: basis gevolgd? In dat geval moet je overeenkomstig de geldende reglementering (KB van 10/04/2014) eenmaal per jaar deelnemen aan een supervisiesessie.

Pluspunten

  •  Sessie geleid door een facilitator die expert is inzake psychosociale aspecten
  • Praktische, concrete benadering die op terreinervaring stoelt: delen, ideeën uitwisselen, samen op zoek gaan naar een oplossing voor problemen, ...
  • Vertrouwelijkheid van de uitwisselingen tussen de deelnemers

Voor wie?

Voor federale ambtenaren die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen en de opleiding voor vertrouwenspersonen: basis hebben gevolgd

Voorkennis

De opleiding voor vertrouwenpersonen: basis gevolgd hebben

Op het programma

De sessie bestaat uit 2 modules:

  1. Analyse van concrete (oude of actuele) situaties die de deelnemers of de facilitator inbrengen: uitwisseling van ideeën,  voorstellen om het probleem op te lossen, enz.
  2. Workshop over een vooraf overeengekomen thema dat verband houdt met de kennis of de competenties van vertrouwenspersonen, die hoofdzakelijk praktijkgebaseerd is

De vertrouwelijkheid van de situaties die tijdens deze sessie worden geanalyseerd is van essentieel belang en elke deelnemer verbindt zich ertoe die vertrouwelijkheid te respecteren.

Deze supervisiesessie zal je helpen:

  • je kennis over het wettelijke kader en de interventieprocedures op te frissen;
  • gepast te reageren op een aanvraag of een probleemsituatie die verband houdt met psychosociale risico's;
  • je competenties op het vlak van psychosociale interventie te versterken.