image

Selor – Voorbereiding op de taaltesten Frans van artikel 10bis en 11bis online

Sinds 1 mei 2017 moeten leidinggevende ambtenaren en mandaathouders hun kennis van het Frans bewijzen en de taaltesten van de artikels 10bis en 11bis afleggen. In deze online voorbereidingsmodule vind je informatie, advies en oefeningen om je efficiënt voor te bereiden op de taaltesten van deze artikels.

Pluspunten

Een voorbereidingsmodule ontwikkeld in samenwerking met Selor

De teksten en de meerkeuzevragen van de PC-test van artikel 10bis in deze voorbereidingsmodule zijn vergelijkbaar met de teksten en de meerkeuzevragen die je krijgt op de taaltest.

De verschillende scenario’s van een evaluatiegesprek en de lijst met sleutelzinnen helpen je om je voor te bereiden op de mondelinge test van artikel 10bis.

 

Je hebt toegang tot 2 aanvullende opleidingen over de evaluatiegesprekken

Om je kennis uit te breiden over het evaluatiegesprek heb je toegang tot 2 online opleidingen op de e-Campus:

 • De evaluatiecycli voor leidinggevenden e-learning
 • Communicatietechnieken voor leidinggevenden online

Voor wie?

 • Voor de ambtenaren die hun medewerkers moeten evalueren in het Frans
 • Voor de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de eenheid van rechtspraak

Op het programma

De voorbereidingsmodule bestaat uit 4 onderdelen:

1. Artikel 11bis

 • Informatie over de mondelinge test van artikel 11bis
 • Tips om je voor te bereiden
 • De syllabus Eenheid van Rechtspraak

 

2. Artikel 10bis Mondelinge module

 • Informatie en tips over de mondelinge test van artikel 10bis
 • Verschillende scenario’s van evaluatiegesprekken en een lijst met sleutelzinnen om je actief voor te bereiden op het evaluatiegesprek

 

3. Artikel 10bis PC-module

 • Informatie en tips over de PC-test van artikel 10bis
 • Teksten ingedeeld volgens de 3 taalniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: van niveau B1 tot en met niveau C1
 • 4 meerkeuzevragen per tekst
 • De oplossingen van de meerkeuzevragen

 

4. Samenwerkingsruimte

 • In deze rubriek kan je scenario’s van evaluatiegesprekken uitwisselen, je eigen lijstjes met sleutelzinnen toevoegen of teksten die je interessant vindt.

Meer lezen

Op de website van Fedweb vind je alle informatie over de wet op de functionele tweetaligheid , over de vrijstellingen, over de termijnen waarbinnen je de testen moet afleggen.