Un homme assis à un bureau consulte son pc portable tout en repoussant ce qui semble être une pile de classeurs - Een man aan een bureau raadpleegt zijn laptop terwijl hij een stapel ordners opzij schuift

Overheidsbegroting basis: e-learning

In deze e-learning maak je aan de hand van een aantal kennisclips en presentaties kennis met de regels waarop het budgettaire beheer van de staat stoelt. Je leert ook de basisbegrippen in verband met de overheidsboekhouding en de organisatie en het functioneren van de overheidsbegroting kennen.

Pluspunten

Deze e-learning doorloop je op eigen tempo en wanneer het je het beste past. Je vindt in deze workspace ook de presentaties en een uitgebreide syllabus. 

Voor wie?

 Voor federale ambtenaren en mandatarissen die inzicht willen krijgen in de basis van de overheidsbegroting.

Op het programma

In deze opleiding bespreken we verschillende onderwerpen die van essentieel belang zijn op het vlak van de begroting. Zo maak je onder andere kennis met: 

  • de bronnen van het begrotingsrecht
  • de specifieke kenmerken van een overheidsbegroting 
  • de betekenis van de begroting, de draagwijdte van het begrotingsrecht en de politieke betekenis ervan 
  • de fasen van de begrotingsopmaak, de rol van de verschillende actoren en de begrotingsramingsmethoden 
  • de procedures voor het wijzigen van de begroting: begrotingscontrole, herverdeling van basisallocaties, … 
  • de principes van de overheidsboekhouding 
  • de rol en de werking van de interne controle 
  • de verscheidenheid van de toegepaste controles en in het bijzonder de rol en de opdrachten van het Rekenhof 
  • de draagwijdte van het Verdrag van Maastricht inzake de overheidsfinanciën 
  • …