Nieuw bij de federale overheid? Wegwijzer voor starters

Als nieuwe medewerker binnen de federale overheid, leer je in deze driedaagse opleiding je nieuwe werkomgeving beter kennen. De opleiding zal je integratie binnen de federale overheid vergemakkelijken.

Pluspunten

Tijdens deze opleiding ontmoet  je nieuwe medewerkers van andere overheidsorganisaties. Dit is voor jullie de gelegenheid om jullie kennis te delen en jullie eerste indrukken

Voor wie?

Voor de nieuwe medewerkers, stagiairs of contractueel.

Voorkennis

Vul op de e-Campus  een vragenlijst in om je noden en objectieven beter in kaart te brengen.

 

Op het programma

De drie dagen draaien rond de volgende thema’s :

  • Mijn team en ik : Wat is je manier van communiceren binnen je team ? Hoe kan je het best in je nieuw team integreren ? Wat is je profiel ?
  • Mijn functie en ik : Wat is je nieuwe functie ? Wat zijn je sterktes, je talenten en je zwaktes om je functie het beste uit te oefenen ?
  • De federale context en ik : Wat zijn de verschillende bestaande structuren binnen de federale overheid ? Wat zijn de overgebrachte waarden binnen de overheid ? Aan welke veranderingen moet de openbare dienst het hoofd bieden ?

Je krijgt de gelegenheid om je ervaring, kennis en eerste indrukken te delen met nieuwe medewerkers van andere organisaties. Je breidt je professioneel netwerk uit.

Praktische info

Duur : 3 dagen.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning 

WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STPEFTI01XNT