Leer intervisies begeleiden

Deze opleiding brengt jou de kneepjes van het intervisie-vak bij. Intervisie is een vorm van ervaringsleren: collega’s, die in gelijkaardige situaties werken, leren van elkaar en vinden samen antwoorden op vragen, problemen of uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden. Tijdens de opleiding leer je intervisies in goede banen leiden als facilitator. Je gaat actief aan de slag met verschillende intervisievormen en facilitatietechnieken.

Pluspunten

Theoretische basis én veel ruimte om al doende te leren

Je krijgt tijdens deze opleiding theorietische kennis mee over het in goede banen leiden van groepsprocessen, over het creëren van goepsdynamiek ... Daarnaast is er ruimte voor véél praktijk. In de intervisie-oefeningen krijg je zowel de rol van deelnemer aan een intervisie als de rol van facilitator. Zo leer je het intervisieproces al doende door en door kennen.

Intervisie: een ruim inzetbare techniek!

Als intervisiebegeleider kan je teams of groepen helpen bij hun zoektocht naar oplossingen voor problemen en uitdagingen:

  • Een groep van leidinggevenden die  ervaringen en ideeën uitwisselen om het werken in open space vlot te laten verlopen.
  • Projectleiders die beter willen samenwerken met hun projectteams
  • ...
Voor wie?

Voor federale ambtenaren die intervisie-groepen willen begeleiden

Informatie over Leer intervisies begeleiden

Je leert een concrete intervisievraag te analyseren en de intervisie vorm te geven

Je leert de verschillende intervisiemethodes doelgericht toe te passen:

  • de kadermethode,
  • de vraagmethode
  • de improvisatiemethode

Je leert hoe je een groep faciliteert, begeleidt:

oog hebben voor je eigen houding en de  invloed op de groep

aandacht tonen voor het proces én de relatie

werken met waaier aan facilitatietechnieken:

  • de schaalvraag,
  • de 2POK-methode,
  • het vision board,

Praktische info

De opleiding is gespreid over twee dagen.

Code :
STLADCOTIXNT