Jobcrafting invoeren in jouw organisatie

Met job crafting kunnen er kleine wijzigingen worden aangebracht in de job, zodat het een job wordt die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de motivatie en de talenten van de medewerker. Op die manier helpt job crafting zorgen voor meer tevredenheid op het werk zonder dat men per se van functie hoeft te veranderen.

De FOD Beleid en Ondersteuning begeleidt je bij de ontwikkeling van deze aanpak naargelang je behoeften: van de terbeschikkingstelling van tools tot een meer gerichte coaching.

Pluspunten

Flexibele aanpak op maat op basis van de resultaten van de intake

Om je bij de toepassing van job crafting te helpen, bieden we verschillende soorten begeleiding aan, afhankelijk van je behoeften: verzorgen van workshops, tools om een workshop te leiden, opleiding "Train the trainer"

Meerwaarde van job crafting voor je organisatie

 • De medewerkers voelen zich tevredener op het werk
 • Meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de medewerkers
 • De talenten van de medewerker worden ingezet via een duurzaam HR-beleid.
Voor wie?
 • Voor HR-partners,
 • change managers,
 • kennisbeheerders

die job crafting in hun organisatie willen implementeren.

Intake

Na de indiening van je aanvraag nodigen we je uit voor een intakegesprek om je behoeften in kaart te brengen en je een begeleiding voor te stellen die het best aan je verwachtingen beantwoordt.

Informatie over jobcrafting

Job crafting in de praktijk

Job crafting houdt in dat de medewerker vorm geeft aan zijn werk en zo een relevante en motiverende functie creëert.

Met job crafting kunnen er kleine wijzigingen worden aangebracht in de functie, zodat het een job wordt die optimaal tegemoet komt aan de motivatie en de talenten van de medewerker. De medewerker voelt zich dus beter in zijn functie.

Dat betekent concreet dat er een analyse wordt gemaakt van de inhoud, van het relationele aspect, van de context en van de perceptie van een activiteit of taak: wat is de zin ervan? Met wie en voor wie wordt de taak uitgevoerd? In welke omgeving? Op welke manier?

Iedere medewerker van eender welk niveau en met eender welke functie kan een jobcraftingworkshop volgen.

Begeleiding op maat

Op basis van een intakegesprek over je behoeften kunnen we het volgende bieden:

 • een scenario en tools om je te helpen bij het leiden van een workshop "job crafting" (voorziene duur: 1 dag). De workshop "job crafting" stelt de medewerkers in staat om:
  • na te denken over hun talenten;
  • te bepalen welke activiteiten een bron van energie voor hen zijn 
  • het werk te bekijken vanuit een nieuwe invalshoek via de jobcraftingtechnieken en een actieplan op te stellen om daartoe te komen.
 • een opleiding "Train the trainer" voor je interne facilitators
 • begeleiding bij de implementatie van je project.
Meer lezen

Informatie over job crafting vind je in de teamcraftinggids voor teams.

Ga naar de gids "Team crafting: praktische gids voor het stimuleren van talenten in teamverband"

Praktische info

De duur en de aard van de begeleiding hangen af van de resultaten van het intakegesprek.

Neem contact op met het Loopbaancentrum om een afspraak te maken voor een intakegesprek: careercenter@bosa.fgov.be

Contact

hafida.othmani@bosa.fgov.be

 Tel.: 02 740 77 08

Code :
ODPEFJCLCXBC