Interne Controle Co-lab

In de self-service Interne Controle ontdekte je wat Interne Controle is, de toegevoegde waarde ervan voor de organisatie, de stappen om het in uw organisatie te implementeren en de betrokken actoren. Wil je die theorie nu in praktijk brengen en je ervaring delen? De co-lab Interne Controle is een tweedaagse opleiding. Het programma van de co-lab krijgt samen met jou vorm, met een echte case die jij aanbrengt als uitgangspunt.

Pluspunten

Praktijkgericht

De co-lab wordt opgebouwd rond de case die jij aanbrengt. Zo kun je de inzichten die je tijdens deze twee opleidingsdagen hebt opgedaan onmiddelijk in de praktijk omzetten. De theorie, die je in de self-service terugvindt, wordt niet herhaald tijdens de opleiding, maar dient als basis om concrete antwoorden te vinden betreffende het uitvoeren van Interne Controle op het terrein.

Ervaringsdeskundigen

De begeleiding van de co-lab gebeurt door federale ambtenaren met jaren ervaring met Interne Controle. Ze begrijpen de context van de federale overheid en gaan met jou concreet op zoek naar de meest gepaste strategiën om Interne Controle toe te passen in je dienst/organisatie.

Voor wie?
 • Voor het management en beheersondersteunende diensten
 • Voor personen die een actieve rol spelen op het vlak van Interne Controle zoals de coördinatoren Interne Controle en de Risk Officers.
Voorkennis
 • basiskennis van Interne Controle
 • basiskennis van procesmanagement
 • kennis van de strategische doelstellingen van je organisatie en van de tools om de uitvoering van die doelstellingen op te volgen: mission statement, bestuursovereenkomst, KPI, Balanced Scorecard, …

Je moet ook slagen voor de test. Je bereidt je voor op de test door goed het referentiemateriaal van de self-service Interne Controle door te nemen.

Op het programma

Tijdens de co-lab gaan we praktisch aan de slag met de instrumenten die werden aangereikt in de self-service:

DAG 1:

 • Je ervaart de mogelijkheden die een maturiteitsscan biedt om na te gaan hoe matuur de Interne Controle binnen jouw organisatie is.
 • Je overloopt een handige checklist waarbij de randvoorwaarden in kaart worden gebracht om Interne Controle te verankeren binnen jouw organisatie.
 • Om ieders rol inzake Interne Controle te verduidelijken gaan we vervolgens aan de slag met de RASCI-tool.

DAG 2:

 • Je deelt jouw ervaring met de RASCI-tool en we evalueren samen de mogelijkheden die deze tool biedt.
 • Je maakt een risico-analyse oefening waarbij gestart wordt met de identificatie van de risico’s op basis van een case. De evaluatie van de risico’s verloopt vervolgens in verschillende stappen. Opnieuw is er tijd om jouw ervaring hiermee te delen in de groep.
 • Afsluiten doen we met een rollenspel. Bedoeling is om te leren anderen te overtuigen van het belang van Interne Controle en de juiste argumenten hierbij te vinden.

Doorheen de co-lab stel je een actieplan op, waar je nieuwe ideeën en inspiratie kan invullen. We overlopen dit op het einde van de co-lab en maken een korte evaluatie van wat jij vond van de co-lab.

Om je leerproces te ondersteunen bieden we de volgende onderwijsmethodes aan:

 • casestudy’s
 • interactie/uitwisseling met collega’s-managers en collega’s die actief zijn inzake  managementondersteuning

individuele en collectieve oefeningen

Praktische info

U schrijft zich in na het slagen voor de test – uw slagen getuigt dat u de nodige basiskennis heeft om de co-lab te volgen.

De opleiding duurt 2 dagen.

Ze gaat door in de FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

Code :
STMGTICONXFT