In dialoog over integriteit voor organisaties

In samenwerking met het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie bieden wij voor federale organisaties de workshop “In dialoog over integriteit” aan. De workshop helpt de medewerkers van je organisatie omgaan met integriteit en integriteitissues.

Pluspunten
 • Bijna elke ambtenaar krijgt bij zijn job vroeg of laat te maken met ethische vragen, problemen of dilemma’s. In sommige domeinen en functies is het risico op integriteitsschendingen sowieso hoger: overheidsopdrachten, HR-processen als selectie en evaluatie, subsidies of premies uitkeren, vergunningen verlenen…
 • Dankzij de workshop kan je stilstaan bij hoe je organisatie omgaat met integriteitsissues en maak je integriteit bespreekbaar op de werkvloer.
Voor wie?

Voor al de medewerkers van je organisatie: van dossierbeheerders en logistieke medewerkers tot leidinggevenden en managers!

 • Voor eén of meerdere teams die nood hebben aan een gesprek over integriteit in het algemeen of over specifieke integriteitsthema’s
 • Voor medewerkers die na een incident met vragen zitten over integriteit
 • Voor leidinggevenden die de kwetsbaarheden rond integriteit binnen hun team in kaart willen brengen en willen zoeken naar oplossingen
 • Voor managers die met hun medewerkers afspraken willen maken over aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag
Intake

Als je de workshop aanvraagt voor je organisatie, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek met

 • de opleidingsdienst en/of een projectsponsor van je organisatie
 • de FOD Beleid en ondersteuning en het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie

Tijdens het intakegesprek wordt je vraag scherp gesteld en bespreken we praktische zaken:

 • wat is de aanleiding van de vraag, wat wil je met de workshops bereiken?
 • voor wie zijn de workshops bestemd?
 • welke accenten wil je leggen?
Bereid je voor

Deze workshop zal heel concreet zijn en kiest voor een “focusgroep” aanpak. De theoretische noties zullen niet worden behandeld. Vanaf begin april 2019 zal een e-learning module beschikbaar zijn om u vertrouwd te maken met de theoretische aspecten.

We vragen aan de deelnemers, die ingeschreven zijn voor deze workshop, om op voorhand de e-learning gevolgd te hebben.

Deze e-learning module zal daarna tijdens de workshop de uitwisseling tussen de deelnemers stimuleren zodat ze volop actief aan de sessie kunnen deelnemen.  

Link naar de e-learning, zodra beschikbaar. 

Op het programma

Tijdens de workshops komen de volgende zaken aan bod:

 • integriteitsproblemen met medewerkers en collega’s in alle openheid en veiligheid aankaarten
 • best practices delen met andere medewerkers van hun organisatie
 • omgaan met vragen over integriteit op de werkvloer

We werken met de “babbeldoos”: een eenvoudige en interactieve tool waarmee de deelnemers cases en concrete probleemsituaties van hun eigen organisatie kunnen bespreken.

Praktische info

Workshop van 3 uur voor groepen van maximum 10 personen.

Deze workshop kan enkel worden aangevraagd door opleidingsdiensten.

Met intakeprocedure

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
ODADMMINTXBC