In dialoog over integriteit voor organisaties

In samenwerking met het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie bieden wij voor federale organisaties de workshop “ In dialoog over integriteit” aan.

De workshop helpt de medewerkers van je organisatie omgaan met integriteit en integriteitissues.

Pluspunten
 • Bijna elke ambtenaar krijgt bij zijn job vroeg of laat te maken met ethische vragen, problemen of dilemma’s. In sommige domeinen en functies is het risico op integriteitsschendingen sowieso hoger: overheidsopdrachten, hr-processen als selectie en evaluatie, subsidies of premies uitkeren, vergunningen verlenen…
 • Dankzij de workshop kan je stilstaan bij hoe je organisatie omgaat met integriteitsissues en maak je integriteit bespreekbaar op de werkvloer.
Voor wie?

Voor al de medewerkers van je organisatie: van dossierbeheerders en logistieke medewerkers tot leidinggevenden en managers!

 • Voor eén of meerdere teams die nood hebben aan een gesprek over integriteit in het algemeen of over specifieke integriteitsthema’s
 • Voor medewerkers die na een incident met vragen zitten over integriteit
 • Voor leidinggevenden die de kwetsbaarheden rond integriteit binnen hun team in kaart willen brengen en willen zoeken naar oplossingen
 • Voor managers die met hun medewerkers afspraken willen maken over aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag
Intake

Als je de workshop aanvraagt voor je organisatie, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek met

 • de opleidingsdienst en/of een projectsponsor van je organisatie
 • de FOD Beleid en ondersteuning en het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie
 • de opleidingsdienst en/of een projectsponsor van je organisatie
 • de FOD Beleid en ondersteuning en het Bureau voor Ambtelijke Ethiek en Deontologie

Tijdens het intakegesprek wordt je vraag scherp gesteld en bespreken we praktische zaken:

 • wat is de aanleiding van de vraag, wat wil je met de workshops bereiken?
 • voor wie zijn de workshops bestemd?
 • welke accenten wil je leggen?
 • de praktische organisatie
Bereid je voor

Deze workshop is heel concreet en heeft een “focusgroep” aanpak. Theoretische noties worden er niet behandeld. Een e-learning module is beschikbaar om je vertrouwd te maken met de theoretische aspecten.

We vragen aan de deelnemers die ingeschreven zijn voor deze workshop om op voorhand de e-learning te volgen.

Dat vergemakkelijkt de uitwisseling tussen de deelnemers tijdens de workshop zodat ze volop actief aan de sessie kunnen deelnemen.  

Je voorziet het best ongeveer 2 uur om de e-learning module te doorlopen.

Naar de e-learning

Op het programma

Tijdens de workshops komen de volgende zaken aan bod:

 • integriteitsproblemen met medewerkers en collega’s in alle openheid en veiligheid aankaarten
 • best practices delen met andere medewerkers van je organisatie
 • omgaan met vragen over integriteit op de werkvloer

 

We werken met de “babbeldoos”: een eenvoudige en interactieve tool waarmee je cases en concrete probleemsituaties van je eigen organisatie kunt bespreken.

Praktische info

We vragen je om eerst de e-learningmodule te volgen die de theoretische aspecten behandelt. Nadat je deze module hebt doorlopen, krijg je een uitnodiging voor de workshop.

Workshop van 3 uur voor groepen van maximum 10 personen.

Deze workshop kan enkel worden aangevraagd door opleidingsdiensten.

Met intakeprocedure

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
ODADMMINTXBC