De reglementering over de evaluatie toepassen: workshop

Als dossierbeheerder bij de stafdienst P&O moet je niet alleen de meest recente reglementering over evaluatie kennen, je moet ze ook kunnen toepassen. In deze workshop gaan we aan de slag: we passen de reglementering toe op concrete cases, die je zelf mag meebrengen. We gaan ook dieper in op de reglementering over de evaluatie voor stage.

Pluspunten
  • Actueel: De workshop past de reglementering toe die op dat moment van kracht is.
  • Aandacht voor speciale gevallen en de jurisprudentie.
  • De expert over de regelgeving rond evaluatie helpt je met je vragen over evaluatie of stage.
Voor wie?

Voor medewerkers van P&O-stafdiensten die dossiers rond evaluatie en stage beheren.

Voorkennis

Je moet al ervaring hebben met dossiers over evaluatie en/of stage.

Op het programma
  • De essentiële principes (evaluatie- en stageperiode, de rol van de verschillende actoren, criteria en vermeldingen, procedure, oproep, ...) begrijpen en toepassen
  • Hoe bepalen wie, wanneer, op welke manier evalueert en hoe een adequate motivering opstellen
  • Veel voorkomende problemen oplossen, zoals weigering tot ondertekening, het niet respecteren van termijnen, …
  • De impact van de gesprekken, de rapportering en afwezigheden op de evaluatie
  • Leren bepalen hoe je de eindvermelding kan vastleggen, ook rekening houdende met stageperiode

Na toelichting van de theorie bij de eerste helft van de opleiding, werken we in het praktische deel met vragen en cases.

Praktische info

Opleiding van 1 dag

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMREVAXNT