De parlementaire werking

Als ambtenaar en kabinetslid is het nuttig en leerrijk om een zicht te hebben op de werking van het parlement.  Een expert maakt je in een geanimeerde halfdaagse opleiding wegwijs in de parlementaire werking.

Pluspunten

De opleiding wordt gegeven door een expert ter zake, die je ongetwijfeld zal kunnen boeien met talrijke voorbeelden uit de praktijk.

Tijdens de opleiding krijg je niet alleen uitleg over de werking van het parlement in het algemeen. Je leert ook

 • hoe je mondelinge en schriftelijke parlementaire vragen correct beantwoordt en
 • je beleidscel uitleg te geven over de parlementaire afhandeling van documenten en dossiers.

 

Voor wie?
 • Voor ambtenaren en kabinetsleden die willen weten over de werking van het parlement.
 • Voor wie moet omgaan met de afhandeling van parlementaire stukken.
Op het programma

Een halve dag uitleg over:

 • het parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • de verschillende organen van de Kamer
 • de bevoegdheidsverdeling tussen de Kamer en de Senaat
 • de totstandkoming van een wet
 • adviesaanvragen bij de Raad van State
 • de behandeling van ontwerpen en voorstellen in de Commissie
 • de behandeling van ontwerpen en voorstellen in de plenaire vergadering
 • de controle op de Federale Regering.

 

 

Praktische info

Duur : van 9.00u tot 12.30u

Locatie :
FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel

Contact

Code :
STADMPARLXNT