De nieuwe loopbaan: workshop

In deze workshop leer je hoe je snel de juiste reglementaire referenties terugvindt om een loopbaandossier correct af te handelen. We bekijken samen loopbaancases, zowel cases over een medewerker die voor 1 januari 2014 in dienst trad, als voor een medewerker die erna pas in dienst trad. Een federaal expert over loopbaan begeleidt de workshop en zorgt voor antwoorden op jouw vragen!

Pluspunten
  • Actueel: De workshop past de reglementering toe die op dat moment van kracht is.
  • Praktijkgericht: We gaan aan de slag met jouw cases en updaten de workshop regelmatig met interessante, nieuwe cases van je collega’s.
Voor wie?

Voor medewerkers van P&O-stafdiensten die dossiers rond loopbanen behandelen.

Voorkennis

Je hebt al een ruime ervaring met dossierbeheer voor de loopbanen van de federale ambtenaren.
Het is een pluspunt als je al de opleiding “De loopbaan van de federale ambtenaren” hebt gevolgd.

Op het programma

We beginnen de workshop met een bondig overzicht van loopbaandossierbeheer:

  • de essentiële principes over de loopbaan: schaalanciënniteit, bonificatie, geldelijke impact van de bevorderingen,...
  • de impact van de evaluatie op de loopbaan van de federale ambtenaren, zowel voor de ambtenaren die al in dienst waren op 1 januari 2014 als voor de ambtenaren die in dienst traden op 1 januari 2014 of erna
  • de principes voor de loopbaan van het contractuele personeel

Daarna ga je in kleine groepen aan de slag met je eigen cases en andere praktijkcases.  

Praktische info

Workshop van 1 dag

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning - WTC III

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

Code :
STHRMWLBCXNT