De federale staatsstructuur

Als nieuwe medewerker bij de federale overheid ben je waarschijnlijk nog niet zo goed vertrouwd met de ingewikkelde structuur van de federale overheid. Op deze themadag kom je er meer over te weten! Je leert er meer over de verschillende staatshervormingen, de grondwet, de verschillende niveaus van bevoegdheden…

Voor wie?

Voor alle nieuwe medewerkers, stagiairs of contractuelen.

Op het programma
  • de verschillende staatshervormingen
  • de verschillende niveaus van bevoegdheden
  • de splitsing van de machten
  • de eigenschappen van de Belgische staat
  • de verdeling van de bevoegdheden

Praktische info

Duur: 1 dag.

Plaats :

FOD Beleid en Ondersteuning – WTCIII

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Contact

secretary@bosa.fgov.be

 02 740 73 31

Code :
STADMTI05XNT