De evaluatiecycli: Voorbereiding voor leidinggevenden

Als leidinggevende evalueer je je medewerkers in het kader van de evaluatiecycli. Deze eendaagse opleiding helpt je die opdracht tot een goed einde te brengen. Je ontdekt het proces van de evaluatiecyclus, je rol en de rol van je medewerkers in de gesprekken. Je kunt ook oefenen met communicatietechnieken die nuttig zijn om de gesprekken met je medewerkers te voeren.

Pluspunten

Een snelle en volledige opleiding

Op één dag

 • Leer je wat een evaluatiecyclus is en waaruit de cyclus bestaat
 • Ontdek je wat jouw rol is in de verschillende gesprekken van de cyclus: functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek en evaluatiegesprek
 • Krijg je uitleg over de vermeldingen ‘onvoldoende’, ‘te verbeteren’, ‘voldoet aan de verwachtingen’ en ‘uitzonderlijk’, en over de gevolgen van elke vermelding voor de loopbaan van je medewerker
 • Ontdek je enkele communicatietechnieken die je tijdens de gesprekken kunt toepassen

Een ludieke en interactieve opleiding

Via denkoefeningen in kleinere groepen over de efficiëntie in een team ontdek je de grote principes die in de evaluatiecyclus gelden.

Met een kaartspel wordt de inhoud van de gesprekken en de rol die je moet spelen duidelijk gemaakt.

Je bekijkt video’s van gesprekken en je analyseert de communicatietechnieken die in de video’s worden toegepast.

Voor wie?
 • Voor leidinggevenden/evaluatoren die de evaluatiecycli willen ontdekken
 • Voor leidinggevenden die zich efficiënt willen voorbereiden op de gesprekken van de evaluatiecycli
Op het programma

Tijdens deze opleiding

 • bereid je je voor op de gesprekken van de evaluatiecycli.
 • leer je hoe je je medewerkers kunt helpen om zich voor te bereiden op de gesprekken van de evaluatiecycli.
 • ontdek je technieken voor een efficiënte en constructieve communicatie met je medewerkers.

De volgende thema’s worden behandeld:

 • de principes van de evaluatiecycli
 • de specifieke kenmerken van de vier soorten gesprekken: functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek en evaluatiegesprek
 • de communicatietools die nuttig zijn om je gesprekken tot een goed einde te brengen: herformuleren, vragen stellen, actief luisteren, feedback geven …
Een voorsmaakje

Hier zie je enkele voorbeelden van kaarten uit het gespreksspel. Met dat spel ontdek je al oefenend in kleinere groepen wat de concrete belangen zijn van elk gesprek.

Ter inspiratie

Ontdek de evaluatiecycli via twee open e-learningopleidingen op de e-Campus. Die opleidingen zijn een perfecte inleiding op de klassikale opleiding:

Praktische info

De opleiding duurt één dag.

Locatie:

FOD Beleid en Ondersteuning

WTC III Simon Bolivarlaan 30 

1000 Brussel

Code :
STHRMCHEFXNT