image

Als groep doelgericht aan de slag

Wil je een doel bereiken met een groep op een effectieve, efficiënte en misschien zelfs creatieve manier ? Een facilitator kan je daar bij helpen !

Pluspunten

Als groep!

Iedereen in de groep wordt actief betrokken om in interactie te gaan met de anderen. In groep wordt samengewerkt om creatief het doel te realiseren .

Begeleiding op maat

De facilitator(en) werken samen met jou de meest aangewezen aanpak uit, rekening houdend met het doel, de grootte van de groep, de gegunde tijd, het gewenste resultaat,  … 

Handvaten en tools om verder te werken na de facilitatie

Tijdens de begeleiding krijg je handvaten en tools mee die kunnen helpen om na de facilitatie het  bereikte resultaat te blijven behouden 

Voor wie?

  • Voor groepen die tijdelijk zijn, soms ook enkel samengesteld voor de begeleidingsactiviteit of een tijdelijk project, maar die een welbepaald doel willen bereiken
  • Voor projectleiders, HR-medewerkers, trekkers … die met een groep een welbepaald doel willen realiseren 

Groepen uit organisaties die lid zijn van het Lumen netwerk, krijgen voorrang

Intake

Een groepsbegeleiding aanvragen

Als je organisatie lid is van Lumen, krijg je voorrang
(ga naar de uitleg over Lumen om de ledenorganisaties te bekijken)

Een groepsbegeleiding aanvragen als je organisatie geen lid is het Lumen netwerk

Het intakegesprek

  • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek met een Lumen-begeleider. Tijdens het gesprek wordt jullie vraag scherp gesteld en maak je praktische afspraken voor de begeleiding.

Het doel en de afspraken worden beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Zodra die door alle partijen ondertekend is, kan de groepsbegeleiding beginnen.

Informatie over "Als groep doelgericht aan de slag"

Elke facilitering verloopt anders omdat er op maat wordt gewerkt.

Vaak komen deze thema’s wel aan bod :

  • iedereen zijn inbreng laten doen 
  • samenwerken  in wisselende groepjes
  • oog en oor hebben voor afwijkende meningen
  • draagvlak creeëren voor een beslissing
  • communiceren ook als je niet akkoord gaat met elkaar

Een voorsmaakje

Welk soort vragen werden al opgenomen ?

  • We willen ons diversiteitscharter laten leven bij al onze personeelsleden
  • We willen een interactieve informatieve sessie voor al onze HR correspondenten organiseren