Cybersecurity: een uitgebreid opleidingsaanbod voor zowel IT-managers als IT-medewerkers

Het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) stelt via de FOD Beleid en Ondersteuning een gespecialiseerd aanbod cybersecurity-opleidingen ter beschikking. Het gaat zowel om grondige basisopleidingen als om meer gespecialiseerde opleidingen over een specifiek domein.

On this page

  Met zijn opleidingsaanbod wil het Centrum voor Cybersecurity federale overheidsdiensten leren hoe ze hun digitale infrastructuur beter beveiligen.Opgelet: alle opleidingen rond cybersecurity zijn momenteel afgelast. Je kan je in 2022 opnieuw inschrijven.

  Opgelet: alle opleidingen rond cybersecurity zijn momenteel afgelast. Je kan je in 2022 opnieuw inschrijven.

  De opleidingen richten zich tot verschillende doelgroepen:

  • alle federale ambtenaren: de online opleiding Cybersecurity is een algemene opleiding voor alle federale ambtenaren die gegevens en systemen willen beveiligen en/of die cybercriminaliteit willen voorkomen of stoppen.
  • IT-managers: de opleidingen voor managers geven een basiskennis cybersecurity zodat managers mee de krijtlijnen van een cybersecurity-beleid kunnen uittekenen en het beleid kunnen implementeren.
  • IT-medewerkers:  in de opleidingen voor IT-medewerkers leren medewerkers omgaan met gegevens op verschillende niveaus (‘IT-layers’), correct omgaan met veiligheidsincidenten en met aanvallen van hackers.

  Veel opleidingen worden in het Engels gegeven. Voor alle duidelijkheid vermelden we telkens naast de titel, tussen haakjes, de taal van de opleiding.

  In afwachting van een nieuwe regering worden deze opleidingen voor onbepaalde tijd uitgesteld.

   

  Inschrijven voor een opleiding cybersecurity

  Alvorens je in te schrijven voor een opleiding is het noodzakelijk dat je eerst controleert of je over de vereiste voorkennis beschikt en vervolgens vraag je het akkoord aan je veiligheidsadviseur (PDF) .

  Daarna schrijf je je online in zoals voor andere opleidingen:

  • Klik op de opleiding van je keuze
  • Klik onderaan de beschrijving van de opleiding op ‘data en inschrijven’
  • Volg de stappen op het scherm.

  Ben je niet zeker of de gekozen opleiding bij je past?  Je opleidingsverantwoordelijke kan je helpen bij de keuze van de juiste opleiding.

  Cybersecurity voor alle ambtenaren

  De online opleiding Cybersecurity is een algemene opleiding voor alle federale ambtenaren die gegevens en systemen willen beveiligen en/of die cybercriminaliteit willen voorkomen of stoppen. Je hoeft je niet in te schrijven voor de opleiding, je aanmelden op de e-Campus (ons online leerplatform) volstaat.

   

  Cybersecurity voor IT-managers

   

  Technisch Bootcamp (Engels)

  Een stevige instapopleiding van 6 dagen die IT-managers volledig up-to-date brengt over alle technische security aspecten van IT:

   

  Securitybeleid (Nederlands)

  Drie opeenvolgende opleidingen over de internationale ISO-normen die een perfecte richtlijn zijn om efficiënt een cybersecuritybeleid in te stellen.

  De opleidingen richten zich in de eerste plaats tot veiligheidsadviseurs en IT-managers, maar zijn ook interessant voor IT-medewerker die een managementperspectief op cybersecurity willen krijgen.

  We raden aan de opleidingen in volgorde te volgen: eerst ISO 27001, dan ISO 27002 en ten slotte ISO 27005. Na deze drie opleidingen ben je in staat om je organisatie te begeleiden om aan de GDPR – General Data Protection Regulation te voldoen.

  Voor specialisten bestaat eveneens de gevorderde opleiding:

  Wij stellen je eveneens een gespecialiseerde opleiding voor om je te vervolmaken in de General Data Protection Regulation. Opgelet: deze opleiding is enkel bestemd voor de DPO:

   

  MONARC gebruiken voor risicomanagement (Engels)

  Om risico management in de overheidsdiensten te versoepelen, biedt het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB)  de tool MONARC aan:  

   

  Cybersecurity voor IT-medewerkers

   

  • Basisopleidingen :  voor IT-medewerkers die meer willen weten over veiligheidsconcepten en een algemenere inleiding kunnen gebruiken.
  • Gevorderde opleidingen : voor IT-medewerkers die regelmatig met de veiligheidsproblematiek geconfronteerd worden en meer willen leren over een specifiek beveiligingsonderwerp.

   

   

  Netwerkbeveiliging (Engels)

   

  Applicatiebeveiliging (Nederlands)

   

  Gegevensbeveiliging (Engels)

   

  Bedreigingsmodellen (Nederlands)

   

  Incident response (Nederlands)

  In deze opleidingen leren IT-medewerkers correct een forensische analyse te maken bij incidenten (basis) en de noodzakelijke stappen te doorlopen in geval van incidenten (gevorderd).

   

  Hacking (Nederlands)

  Om hackers te slim af te zijn, kruip je best zelf in de aanvalspositie. Deze opleiding leert je hoe iemand anders je systemen zou kunnen binnendringen, en wat je moet doen om dit te voorkomen. Deze opleiding is alleen IT-ers met al enkele jaren ervaring.