Wettelijke vermeldingen

Verantwoordelijke uitgever

Sandra Schillemans, directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

 

Beheerder van de site

communication@ofoifa.fgov.be

 

Ontwerp en opvolging

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid is verantwoordelijk voor de teksten, het beheer en de opvolging van www.ofoifa.belgium.be [Externe link]

 

Copyright

© Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

  • Tenzij anders vermeld zijn de teksten en de gegevens op deze site het eigendom van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid.
  • Tenzij anders vermeld zijn de rechten niet beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.
  • Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de vermelding: 'Bron: Opleidingsinstituut van de Federale Overheid'
  • Vertalingen die op eigen initiatief gebeuren, moeten de bron vermelden en: 'de vertaling is niet door de auteur van de tekst gemaakt'.
  • Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op www.ofoifa.belgium.be  werd uitgevoerd, aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid te bezorgen.

 

Voorwaarden voor hergebruik

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden moet vooraf worden goedgekeurd. De goedkeuring moet schriftelijk worden aangevraagd bij de verantwoordelijke uitgever op het adres van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. De vraag wordt zo vlug mogelijk beantwoord, overeenkomstig de reglementering inzake het hergebruik van overheidsinformatie (KB van 29 oktober 2007).

Als de aanvraag is goedgekeurd, is de aanvrager verplicht om aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid de resultaten van het hergebruik van de tot zijn beschikking gestelde informatie te bezorgen.

 

Hyperlinks

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar www.ofoifa.belgium.be worden gelegd. De pagina’s van www.ofoifa.belgium.be mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

Pagina laatst gewijzigd op 12 december 2013.

 

Privacy

Het OFO verbindt zich ertoe nauwgezet de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be

 

Cookies

Het is mogelijk dat tijdens je bezoek aan www.ofoifa.belgium.be een cookie wordt opgenomen op je harde schijf. Dat is een klein bestand verzonden door een internetserver dat het spoor behoudt van de bezochte internetsite. De cookie laat toe om het surfen op onze site te vergemakkelijken. Je kan deze cookie weigeren door je internetbrowser te programmeren om een verwittiging te krijgen of om de cookie te verwijderen. Het OFO legt geen verband tussen de informatie die automatisch bewaard wordt door de cookie en gegevens over de bezoekers van de website.