In Vivo: Mindfulness based leiden en begeleiden

Hoe zouden je werk en leven eruit zien als je net dat tikkeltje meer zou ‘zijn’? Als je meer bewust, open, compassievol, stabiel, vertrouwens- en vreugdevol zou ‘zijn’? Onze In Vivo-leertrajecten zijn mindfulness based. Stap in een traject en ontdek een alternatief voor werken, leiden en leven vanuit het hoofd: bewust en effectief werken, leiden en leven. Van binnenuit.

Mindfulness

De juiste toevlucht vinden in het hier en nu

Mindfulness of ‘leven in aandacht’ is de energie van volle, open, vriendelijke aandacht voor het heden.  Het is de voortdurende oefening om in elk moment het leven diep aan te raken.

Vaak hebben we het zo druk dat we op automatische piloot leven en vergeten wat we aan het doen zijn, wie we zijn en wat er nu werkelijk toe doet… We zijn dan niet aanwezig in het hier en nu om te genieten van een zonsopkomst of een gesprek met een fijne collega of om beter zorg te dragen voor onszelf. 

Stel je voor dat je het tijdens een lastige meeting helemaal anders aanpakt… Als je gedachten afdwalen of je gevoelens je overweldigen, hoe zou het dan zijn om bewust te ademen waardoor je lichaam en geest weer samenkomen als één geheel? Hoe zou het zijn om jezelf niet langer voorbij te hollen maar om volkomen aanwezig te zijn voor jezelf, de anderen en de rijkdom van het moment?

Dat is mogelijk door de juiste toevlucht te nemen tot ons volle gewaarzijn van het hier en nu.   Via onze ademhaling en onze voetstappen kunnen we in aanraking komen met dat hier en nu.

 

Oefenen in bewust ‘zijn’ en open, milde aandacht

Het klinkt eenvoudig en dat is het ook maar het vraagt wel oefening.  Om mindfulness te oefenen hoef je niet ergens naartoe te gaan of iets bijzonders te gaan doen: je oefent door dagelijkse dingen als lopen, zitten, werken, koken, eten, praten… bewust te gaan doen.

Het gaat erom dat we eerst leren stoppen door bewust te ademen en bewust te lopen. Vandaaruit ga je eerst vriendelijke aandacht schenken aan je eigen

  • lichamelijke sensaties (die mij tijdig waarschuwen als we onze grenzen overschrijden)
  • intuïtie (wat zegt mijn buikgevoel? +/-/neutraal?)
  • percepties (met open zintuigen de wereld binnenlaten),
  • gevoelens (vreugde, verdriet, boosheid en pijn toelaten zonder erdoor te worden overweldigd)
  • noden (waar heb ik hier en nu echt nood aan?
  • gedachten zonder mij ermee te identificeren of ze te snel voor waar aan te nemen (van ‘ik denk dus ik ben’ naar ‘zie het mij denken’)
  • intentie (wat is mijn beste hoop voor deze ontmoeting?)

En vervolgens je aandacht open maken om ook de anderen nieuwsgierig op te nemen in je vriendelijke aandachtsveld.

Door te oefenen leer je als leidinggevende of als begeleider om minder automatisch te reageren op moeilijke situaties. Je leert de tijd en de ruimte te nemen om er wijs en bewust mee om te gaan. De oefening in volle open milde aandacht leidt tot diepgaande gebundelde concentratie die je ten slotte een helder inzicht biedt in wat je kan bevrijden van angst, onrust en woede. 

 

In Vivo: aanbod van mindfulness based leertrajecten voor leidinggevenden, managers en begeleiders

In Vivo is een aanbod van verschillende mindfulness based trajecten voor leidinggevenden, managers en begeleiders. Als federaal ambtenaar kan je je inschrijven voor één of meer van de In Vivo-trajecten.

Klik op de titels en lees meer over de In Vivo-trajecten. Ben je niet helemaal zeker welk traject voor jou het meest geschikte is? Geen zorg; je komt sowieso naar een In Vivo-intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt je begeleid in je keuze.

 

Tijdens dit intensieve leertraject word je begeleid in je ontwikkeling naar een ‘bewust menswaardig (bege)leiderschap’. Mindfulness en oplossingsgericht werken zijn de rode draad:  je oefent je open milde aandacht, je verdiept je aandacht voor je eigen aspiraties als leidinggevende of begeleider en je wordt je bewust van wat je voorhanden hebt om je aspiraties te bereiken.

20 dagen, gespreid over 9 maanden

De rode draad doorheen het ganse traject is open milde aandacht (mindfulness) voor zichzelf, voor de ander én voor de situatie. Tevens is een oplossingsgerichte benadering (solution focus in plaats van probleemgericht) essentieel.

Je leert jezelf te ontdekken, verbindend en oplossingsgericht gecoacht te worden, jezelf te bevrijden van reactieve automatismen, karrensporen te overstijgen en een balans op te maken.

5 sessies van 2 uur, gespreid over 3 maanden

Dit intensieve traject voor strategische teams of directiecomités begint met individuele intakegesprekken en gezamenlijke ambities. Daarna stippelen we een traject uit op maat van jullie noden. De rode draad? Bewust, menswaardig leiderschap als hefboom voor gezonde organisaties en mensen.

5 à 10 dagen, gespreid over 6 maanden

De rode draad doorheen het ganse traject is open milde aandacht (mindfulness) voor zichzelf, voor de ander én voor de situatie. Tevens is een oplossingsgerichte benadering (solution focus in plaats van probleemgericht) essentieel.

We leren een leergroep bouwen, jezelf en de ander ontdekken, verbindend en oplossingsgericht coachen, jezelf bevrijden van reactieve automatismen, karrensporen overstijgen, een intervisie organiseren en een balans opmaken.

7 dagen, gespreid over 5 maanden

 

Bemiddeling kan louter gezien worden als een duurzame methodiek om conflicten aan te pakken, gebaseerd op structuur, autonomie, responsabilisering en vrijwillige samenwerking.  Mindful en oplossingsgericht bemiddelen gaat evenwel verder. Via een coachende (oplossingsgerichte) houding met open milde aandacht kan de bemiddelaar de communicatie tussen de partijen naar een kwalitatief hoger niveau begeleiden.

5 dagen, gespreid over 3 maanden

 

Netwerk voor de alumni van de In Vivo - leertrajecten

Heb je een In Vivo – traject gevolgd? Dan kan je je focus op bewust leven, werken en  leidinggeven onderhouden en delen tijdens de bijeenkomsten van de alumni van de In Vivo-trajecten.

Als deelnemer aan een In Vivo-traject krijg je een uitnodiging.