Je goed voelen op het werk

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn welzijn en kan er zelf iets aan doen. Ben je leidinggevende, expert of medewerker, en wil je in de best mogelijke omstandigheden kunnen werken? Wij zijn er om je te ondersteunen! Volg een van onze opleidingen, of doe mee met een van onze sensibiliseringsacties. Bekijk ons aanbod.

Opleidingen en sensibiliseringsacties

Het aanbod "Je goed voelen op het werk" dat je op deze website vindt, is voor alle federale ambtenaren toegankelijk. Daarvoor moet je dus niet bij Empreva zijn aangesloten.

Om er gemakkelijk je weg in te vinden, hebben we het opgedeeld in 10 thema’s en 5 groepen van personen of rollen. Gebruik de filters rechts op deze pagina om te zoeken.

  • Loopbaanontwikkeling: trajecten, opleidingen, workshops, … die je kunnen helpen om je verder te ontwikkelen of om je loopbaan een andere wending te geven.
  • Preventie van psychosociale risico’s: opleidingen en sensibiliseringsacties die je kunnen helpen in negatieve werksituaties of als je wordt gepest.
  • Ergonomie: opleidingen die je kunnen helpen om je werk en je omgeving aan je fysieke behoeften aan te passen.
  • Gezondheidstoezicht: opleidingen voor de werkgever en zijn vertegenwoordigers (HR-diensten, enz.) over hun verplichtingen op het gebied van de gezondheidscontrole van werknemers.
  • Statuut en reglementering: opleidingen en workshops die je kunnen helpen om je kennis van de federale reglementering te vergroten.
  • Evaluatiecycli: opleidingen, workshops en tools die je kunnen helpen bij de voorbereiding van je gesprekken.
  • Absenteïsmebeheer: opleidingen en netwerken die leidinggevenden kunnen helpen bij het  afwezigheidsbeheer van hun medewerkers en stafdiensten bij de heroriëntering van werknemers.
  • Teammanagement en werksfeer: trajecten, opleidingen, workshops, … die je in je dagelijks werk en in je relatie met je collega's kunnen helpen.
  • Sterker inzetten op multidisciplinariteit: netwerken, community of practice (COP), … rond welzijn.
  • Flexwerk en New Way Of Working: opleidingen en workshops die je kunnen helpen in je nieuwe werkomgeving en bij de functiebeschrijvingen en competentiemodellen.

 

Netwerken

In onze verschillende netwerken en Community of Practice (COP) kunnen ambtenaren die gespecialiseerd zijn in een specifiek domein collega's en experts ontmoeten, en ideeën en ervaringen uitwisselen over thema's die hen aangaan.

 

Begeleiding

Zoek je een nieuwe uitdaging, of wil je je eigen talent ontdekken? Vraag loopbaanbegeleiding Talent Plus!

Kom je na de loopbaanbegeleiding tot de conclusie dat heroriëntering voor jou de beste oplossing is, maar lukt het niet onmiddellijk om de gepaste job te vinden? Dan kan je bij je organisatie een heroriënteringstraject aanvragen.

 

Mobiliteit: bewegen binnen de federale overheid

Bij de federale overheid zijn er tal van mogelijkheden om je loopbaan te verrijken:

 

Hier vind je getuigenissen van ambtenaren die de stap durfden zetten

 

Empreva: welzijn, preventie en bescherming op het werk

De federale organisaties die bij Empreva zijn aangesloten, krijgen van Empreva ondersteuning om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk: gezondheidstoezicht op het werk, veiligheid op het werk, ergonomie, psychosociale aspecten, arbeidshygiëne, enz.

Op de website van Empreva vind je het hele aanbod voor bij Empreva aangesloten diensten.

 

Enkele cijfers en getuigenissen

 

... over loopbaanbegeleiding

... over ergonomie en gezondheidstoezicht

… over de preventie van psychosociale risico's