Trainer Info: de newsletter voor OFO-opleiders

Trainer Info verschijnt vier keer per jaar. Met Trainer info blijf je als OFO - opleider op de hoogte van wat reilt en zeilt bij het OFO.

Met Trainer Info willen we je vooral praktische informatie geven:

  • bij wie kan je met welke vragen terecht?
  • welk didactisch materiaal kan je reserveren; smartboards, het voting syteem …?
  • welke projecten lopen er bij het OFO?
  • wat houden strategische beslissingen precies in voor jou?
  • ...

Maar als OFO - opleider kan je zelf ook artikelen insturen. In de rubriek Opleider aan het woord delen opleiders hun visie op het vak en op het OFO.

 

Voortaan Trainer Info ontvangen

Vorige edities van Trainer Info lezen

 

Contact

trainerinfo@bosa.fgov.be

Trainer Info ontvangen

Sluiten