Team crafting in jouw organisatie

Met team crafting kunnen de activiteiten van een team worden gelinkt aan de talenten van de medewerkers, om zo de samenwerking, de motivatie en de tevredenheid op het werk te stimuleren.Team crafting is absoluut noodzakelijk in de context van veranderingen die de federale overheid momenteel ondergaat. De FOD Beleid en Ondersteuning biedt begeleiding op maat, om je te helpen team crafting in je organisatie te ontwikkelen.

Team crafting: job crafting op teamniveau

Het begrip 'team crafting' komt voort uit het begrip 'job crafting‘.

Job crafting houdt in dat de medewerker vorm geeft aan zijn werk en zo een relevante en motiverende functie creëert. Met job crafting kunnen er kleine wijzigingen worden aangebracht in de functie, zodat het een job wordt die optimaal tegemoet komt aan de motivatie en de talenten van de medewerker. De medewerker voelt zich dus beter in zijn functie. Dat betekent concreet dat er een analyse wordt gemaakt van de inhoud, van het relationele aspect, van de context en van de perceptie van een activiteit of taak: wat is de zin ervan? Met wie en voor wie wordt de taak uitgevoerd? In welke omgeving? Op welke manier?

Team crafting is job crafting toepassen op een team. Net zoals job crafting kunnen medewerkers dankzij team crafting hun motivatie vergroten en hun werk anders gaan invullen.

 

Waarom team crafting invoeren?

Team crafting invoeren en promoten binnen de federale overheid draagt bij tot een duurzaam HR-beleid dat gericht is op talent. Team crafting in teamverband bevordert bovendien de solidariteit in het team en vergroot de motivatie, het enthousiasme en het welzijn van de medewerkers. Team crafting is ook nuttig om teams te begeleiden in de context van verandering waarin de federale overheid zich momenteel bevindt.

 

Begeleiding bij de ontwikkeling van team crafting in jouw organisatie

We hebben een gevarieerd dienstenaanbod dat aan je behoeften kan worden aangepast: we stellen tools ter beschikking, we geven opleidingen of bieden een meer gerichte begeleiding om team crafting in jouw organisatie toe te passen.

 

Meer informatie over de team-craftingaanpak