De online taaltest ELAO gebruiken in jouw organisatie

Elao is onze online taaltest voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Bij het OFO gebruiken we ELAO als niveautest voor de deelnemers aan onze vreemde-taalopleidingen. Als federale organisatie kan je ELAO ook zelf gebruiken om het taalniveau van je medewerkers te testen.

Over ELAO

De troeven van ELAO…

 • Je test de vaardigheden schrijven, lezen en luisteren: met andere woorden de passieve kennis
 • De test is adaptief: de vragen worden moeilijker of makkelijker naargelang je niveau
 • Het behaalde niveau wordt uitgedrukt met de schaal het Europese referentiekader, een algemeen gebruikte schaal
 • De test bestaat voor vier talen: Frans, Nederlands, Engels en Duits.
 • De test is wetenschappelijk onderbouwd
 • Deelnemers leggen de online test af waar en wanneer ze willen
 • De test genereert overzichtelijke rapporten met de resultaten per vaardigheid

 

ELAO gebruiken in jouw organisatie

Wil je zelf taalopleidingen of conversatietafels organiseren? Of is het nuttig om het taalniveau van de medewerkers in kaart te brengen? Dan kan je ELAO gebruiken in je organisatie, helemaal los van de vreemde-taalopleidingen van het OFO.

Je kan ELAO bijvoorbeeld aanvragen om na te gaan welk taalniveau de call center medewerkers van jouw organisatie hebben, of om een idee te krijgen van het taalniveau van de  leidinggevenden van jouw organisatie.

Waarvoor kan je ELAO niet gebruiken?

 • Het testresultaat van ELAO geldt niet als officieel taalcertificaat. Voor zo’n certificaat moeten ambtenaren de taaltest van Selor afleggen.
 • Je kan de ELAO test niet ter beschikking stellen van je medewerkers voor individueel gebruik.

ELAO aanvragen voor jouw organisatie

Ben je geïnteresseerd om ELAO te gebruiken in je organisatie? 

 • Neem contact op met je opleidingsverantwoordelijke
 • Je bespreekt samen met je opleidingsverantwoordelijke of en hoe je ELAO voor jouw doeleinden kan gebruiken in je organisatie
 • Je opleidingsverantwoordelijke neemt contact op met het OFO om ELAO aan te vragen