Publicaties

Download onze publicaties of bestel ze via info@bosa.fgov.be

On this page

  Over het OFO

  Het OFO, een partner in Leren en Ontwikkelen

  Foldertje met presentatie van het OFO voor externe spelers in het domein Leren en Ontwikkelen

  Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid  (PDF, tweetalig)

   

  Happy Learning: het OFO wordt 50

  Folder met het verhaal van 50 jaar OFO: de verwezenlijkingen, de context, de veranderingen….

   Vraag de folder 'Happy Learning: het OFO wordt 50' aan op info@bosa.fgov.be of download hem:

  Happy Learning: het OFO wordt 50 (tweetalig, PDF)

   

  10 jaar gecertificeerde opleidingen, het einde van een tijdperk
  Investering en lessons learned

  Dit rapport verzamelt de hoofdlijnen van het proces van de gecertificeerde opleidingen. 10 jaar laten zich hier samenvatten in een aantal cijfers en grafieken met in de marge een aantal meer beleidsmatige bedenkingen.

  10 jaar gecertificeerde opleidingen, het einde van een tijdperk - Investering en lessons learned

   

  Banner naar de website van het OFO

  Plaats deze banner op je intranet zodat je medewerkers in één klik op de website van het OFO komen:

  banner 84x43 (JPEG)

  banner 129x41 (JPEG)

  banner 207x43 (JPEG)

   

  e-Campus

  Maak onze e-Campus en enkele e-learning opleidingen bekend bij jouw organisatie met deze affiches. Je kan ze hier downloaden of bestellen: info@bosa.fgov.be.

  Affiche 1 NL (PDF)

  Affiche 2 NL (PDF)

  Affiche 1 FR (PDF)

  Affiche 2 FR (PDF)

  Wil je ervoor zorgen de je medewerkers vanop je intranet met één klik op de e-Campus geraken? Plaats dan deze banner op je intranet:

  banner 84x43 (JPEG)

  banner 129x41 (JPEG)

  banner 207x43 (JPEG)

   

  Studentenstages in je organisatie: stappenplannen & toolbox

  Deze brochure helpt organisaties op weg bij het uitbouwen van een stagebeleid. Een overzicht van de inhoud:

  • Stappenplan A Een stagebeleid uitbouwen: een behoefte-analyse uitvoeren, de medewerkers betrekken, je stageplaatsen promoten, een stagereglement   ontwerpen …
  • Stappenplan B Studentenstages coördineren: studenten werven en selecteren, stageplaatsen zoeken in je organisatie, stagedocumenten ontwerpen…
  • Stappenplan C Studenten begeleiden tijdens hun stage: studenten ontvangen en ondersteunen, een stage evalueren, stageresultaten consolideren…
  • Overzicht van reglementaire teksten over studentenstages
  • Toolbox: tevredenheidsenquêtes, feedbacktools, checklists, vragenlijsten...

   

  Download de brochure: 

  Studentenstages in je organisatie: stappenplannen en een toolbox (PDF)

  Meer lezen over de brochure

   

  Patatifed.be

  Tweetalige affiche en flyer over Patatifed.be. Als federale organisatie kan je deze publicaties bij het OFO bestellen om patatifed.be te promoten en zo de tweetaligheid in je organisatie te stimuleren.

  Affiche (PDF)

  Flyer (PDF)

  Bestel de affiche en flyer op patati@bosa.fgov.be

  Lees meer over Patatifed en taalstimulering op Patatifed: taalleersite met tips en oefenpartners

   

  Talent Plus

  Een tweetalige folder over gratis loopbaanbegeleiding voor federale ambtenaren. Het OFO coördineert Talent Plus.

  Folder (PDF)

   

  Onderzoeksresultaten

  Het OFO voert regelmatig onderzoeken in de domeinen leren en ontwikkelen, evalueren, behoefte-analyses, transfer … Meestal werken we daarvoor samen met universiteiten en hogescholen.

  Hier vind je verslagen, rapporten, artikels … over afgeronde onderzoeken. Over onze lopende onderzoeken lees je op Partnerships en Netwerken.

   

  Wat houdt iemand tegen om een opleiding te volgen?

  Begin 2015 stuurde het OFO samen met de UCL een enquête naar jonge ambtenaren van niveau A en B. Met de enquête vroeg het OFO aan ambtenaren waarom ze het voorbije jaar geen opleiding gevolgd hadden en/of waarom ze geen opleiding bij het OFO gevolgd hadden.

  465 ambtenaren vulden de enquête in, 63% van hen had het voorbije jaar geen opleiding gevolgd.

  De meest aangehaalde redenen om geen opleiding te volgen:

  • geen tijd
  • een voorkeur voor anders leren
  • de respondenten zien de meerwaarde van een opleiding niet

  De meest aangehaalde redenen om geen opleiding bij het OFO (maar wel elders) te volgen:

  • 25% van de respondenten vindt de opleidingen van het OFO niet specifiek genoeg
  • 16% kent het aanbod van het OFO niet
  • 13%vindt de inschrijvingsprocedure te omslachtig

  Het onderzoek ging ook na welke elementen een effect hebben op het al dan niet volgen van een opleiding. Daarbij blijkt vooral extrinsieke motivatie van belang:

  • de ambtenaar krijgt erkenning krijgt voor wat hij leert of geleerd heeft
  • een opleiding volgen verhoogt zijn promotiekansen
  • een opleiding volgen, levert een geldelijk voordeel op

  Lees een samenvatting van de onderzoeksresultaten

  Lees  de volledige onderzoeksresultaten (PDF, Franstalig)

   

  Het nut van e-learning opleidingen voor het aanleren van gesprekstechnieken in het kader van de evaluatiecyclus

  Het OFO heeft in zijn aanbod verschillende e-learning opleidingen over de evaluatiecyclus voor leidinggevenden en medewerkers.

   Een groep studenten van de UA onderzocht

  • of leidinggevenden en medewerkers op de hoogte zijn dat het OFO die e-learning opleidingen aanbiedt
  • of deelnemers het geleerde toepassen op de werkplek
  • of e-learning de meeste geschikte leervorm is om gesprekstechnieken aan te leren.

  Uit het onderzoek bleek

  • dat vooral leidinggevenden op de hoogte zijn van dit e-learning aanbod van OFO
  • dat leidinggevenden meer dan hun medewerkers het geleerde toepassen op de werkplek
  • dat e-learning wel een geschikte vorm is om gesprekstechnieken aan te leren als e-learning deel uitmaakt van een mix van leervormen, bijvoorbeeld samen met rollenspelen, klassessies en een kennisbank

  Lees  de volledige onderzoeksresultaten

   

  Verwachtingen van hoogopgeleide jongeren over een ICT-opleiding

  In het kader van een interdisciplinair project heeft een groep studenten van de Universiteit Antwerpen onderzocht welke eisen hoogopgeleide jongeren stellen aan een IT-opleiding. Willen ze een klassikale opleiding of verkiezen ze andere leeroplossingen? Volstaan opleidingen over het Office pakket of willen ze iets anders?

  Uit de resultaten blijkt dat jongeren eenvoudige programma’s als “Outlook” en “Word” liefst zelfstandig leren, eventueel met hulp van een collega of coach, maar dat ze voor meer complexe programma’s als “Excel” of “Acces” en nieuwe toepassingen zoals “Sharepoint” of “Drupal” toch een klassikale opleiding prefereren.

  Verwachtingen van hoogopgeleide jongeren over een ICT-opleiding (PDF)

   

  Op zoek naar tools om de transfer van het geleerde naar de werkplek te bevorderen

  In samenwerking met masterstudent in “science du travail” van de ULG, Anne Quicchi, onderzochten we de transfer van kennis op de werkplek na een gecertificeerde opleiding. We vroegen deelnemers van niveau C en D wat zijzelf, hun collega’s, de opleider en de manager concreet hadden gedaan om die transfer te bevorderen.

  En er is duidelijk nog werk aan de winkel. Zo geeft een groot deel van de deelnemers aan dat ze na de opleiding hun opgedane kennis en vaardigheden niet delen met hun collega’s. Bovendien levert de chef van de deelnemer weinig inspanningen om ervoor te zorgen dat het geleerde kan toegepast worden op de werkplek.

  S’équiper pour transférer: les bons outils (PDF)