Partnerships & Netwerken

On this page

  Partnerships met overheidsorganisaties

  Ecole d’Administration Publique Commune

  L’ Ecole d’Administration Publique Commune werd in 2011 opgericht en is het opleidingsinstituut voor de ambtenaren van de Franse Gemeenschap en Het Waalse Gewest. Het OFO en L’ Ecole d’Administration Publique Commune werken nauw samen:

  • een medewerker van het OFO is vast lid van het wetenschappelijk comité
  • het OFO zetelt in de werkgroep rond evaluatie en certificaten
  • de scholen denken samen na over hun IT architectuur

  Lees meer op http://www.wallonie.be/fr/actualites/lecole-dadministration-publique

   

  Defensie

  Het OFO en Defensie wisselen al jaren opleidingen, opleiders en infrastructuur uit: een inspirerende uitwisseling die leidt tot leerrijke ervaringen.

  •  Militairen kunnen bij het OFO opleidingen volgen.
  •  Defensie is lid van ons e-learningnetwerk Fedel.
  •  Opleiders van Defensie geven bij het OFO opleidingen over stressbeheer, mentorship …
  •  Het OFO maakt gebruik van de infrastructuur in de Koninklijke Militaire School.

   

  De Federale Politie

  Het OFO en de federale Politie wisselen opleidingen, opleiders en infrastructuur uit:

  •  Agenten van de Federale Politie kunnen bij het OFO opleidingen volgen.
  •  Opleiders van de Federale Politie geven voor het OFO gespecialiseerde opleidingen: een proces verbaal opstellen, de wet Salduz toepassen.
  •  Het OFO kan de professionele opnamestudio van de federale Politie gebruiken.

   

  De Rechterlijke Orde

  Magistraten en het personeel van de Rechterlijke Orde kunnen deelnemen aan OFO – opleidingen en het OFO organiseert ook gecertificeerde opleidingen, speciaal voor het personeel van de Rechterlijke Orde.

  In ruil daarvoor detacheerde de Rechterlijke Orde twee medewerkers naar het OFO.

  Het OFO werkt verder ook samen het Instituut voor Gerechtelijke Opleidingen (IGO): de directeur-generaal van het OFO zetelt in de raad van bestuur van en twee OFO-medewerkers zijn lid van het wetenschappelijk comité.

  http://www.igo-ifj.be

   

  Partnerships met universiteiten en hogescholen

  KULeuven: POOLL (Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren ) onderzoeksgroep

  Onderzoeksproject:Transfer na een soft-skills opleiding & de rol van de leidinggevende

  Samen met een doctoraatsstudent aan de KU Leuven onderzoekt het research team van het OFO

  • of deelnemers aan soft-skills opleidingen het geleerde toepassen op de werkplek (“ transfer”).
  • of en hoe de leidinggevende die transfer kan bevorderen.

   

  UAntwerpen

  Onderzoeksproject: Hoe informeel leren bevorderen in een moderne werkomgeving?

  Een groep studenten van de UA onderzoekt samen met OFO hoe je sociaal leren en werkplekleren kan bevorderen in een NWOW omgeving.

   

  KUL-campus Brussel/ HuBrussel

  Onderzoeksproject: Transfer en impact van het traject voor leidinggevenden

  Met thesisstudenten voeren we bij het OFO een onderzoek naar de impact van ons ontwikkelingstraject voor leidinggevenden. Er wordt bekeken of de verwachtingen, de werkcontext en de motivatie van de deelnemers een effect hebben; passen de leidinggevenden op de werkplek toe wat ze tijdens het traject leerden?

  http://www.hubrussel.net

   

  Onderzoeksproject: professioneel schrijven

  Een student Meertalige communicatie maakt zijn masterproef over een opleidingstraject professioneel schrijven: wat is het effect van de opleiding, hoe evolueert de kwaliteit van de e-mails … ?

  Contact: annelies.porteman@bosa.fgov.be   

   

   

  UCL – Louvain school of management

  Onderzoeksproject: onderzoek naar de beïnvloedende factoren van transfer bij taalopleidingen.

  Samen met een thesisstudent onderzoeken we enkele tools die in onze taalopleidingen worden gebruikt. Welke tools dragen er effectief bij toe bij dat deelnemers de nieuw verworven taal gaan gebruiken op de werkplek?

   

  UCL – Faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen

  Onderzoeksproject: Future time perspective

  In het kader van een doctoraatsonderzoek wordt onderzocht wat de motivatie van 50-plussers is om bij te leren en wat de rol is van het “future time perspective” of de visie op het vervolg van de carrière.

   

  BELSPO

  Onderzoeksproject “LITME @ work”

  Het OFO maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het interuniversitair Belspo project “litme @ work”. Met dat project wordt bekeken hoe organisaties kunnen omgaan met digitaal analfabetisme binnen een nieuwe werkomgeving.

   

  Met verschillende universiteiten en hogescholen

  Stageplaatsen voor studenten

  Bij  het OFO kunnen studenten stage lopen of meewerken aan een onderzoeksproject.  Ons gevarieerd stageaanbod binnen de context van de federale overheid biedt heel wat troeven.

  Studentenstage bij het OFO

   

  Partnerships met …

  ADM

  ADM is een netwerk dat conferenties, workshops en activiteiten over de digitale wereld organiseert. Dankzij ADM maak je kennis met nieuwe tendensen en ontdek je de voordelen van de interface tussen mens en digitale technologie.

  De FOD Beleid en Ondersteuning is partner van dit netwerk en biedt alle medewerkers van de federale overheid de kans om gratis deel te nemen aan de activiteiten van ADM. 

  Daarvoor vul je op het inschrijvingsformulier de naam van je organisatie in, en noteer je ‘via FOD BOSA’ in het commentaarveld. Het aantal plaatsen per activiteit is uiteraard beperkt. Schrijf je dus gauw in zodra je een activiteit ziet die je interesseert!

  https://adm.be/
   

  Het Huis van het Nederlands Brussel

  In 2013 lanceerde het OFO met het Huis van het Nederlands Brussel Patatifed.be: een talenwebsite speciaal voor federale ambtenaren. Op Patatifed.be staan tientallen taalleertips maar federale ambtenaren vinden er ook een oefenpartner om Frans of Nederlands mee te oefenen.

  Het Huis van het Nederlands lanceerde in 2008 het netwerk www.patati.be voor alle Brusselaars die elkaars talen willen oefenen. Het OFO verdiept zich al jaren in autonoom taalleren en leren op de werkplek. Met Patatifed.be bundelen het OFO en het Huis van het Nederlands hun krachten en hun gedrevenheid om meertaligheid te promoten.

  Meer lezen over patatifed.be

  Het Huis van het Nederlands Brussel

  Vragen? Stuur een mail naar patati@ofoifa.fgov.be

   

  Internationaal

  Increase², International Consortium of Researchers and Specialists in Education and Evaluation

  Increase is een internationaal netwerk dat wetenschappers en professionals in Leren en Ontwikkelen uit de privésector en de publieke sector wil doen samenwerken rond opleiding, evaluatie en levenslang leren. De leden van Increase werken samen aan projecten als

  • een internationale enquête over evaluatie in organisaties
  • een open source evaluatieplatform

  Het OFO is medeoprichter van Increase en werkt mee aan enkele lopende projecten van het netwerk.

  http://www.increase2.eu

   

  Internationaal Instituut voor bestuurswetenschappen (IISA)

  Het internationale Instituut voor Administratieve Wetenschappen (IIAS) werd opgericht in 1930 en is een internationale vereniging met wetenschappelijke doeleinden waarvan het hoofdkantoor in Brussel is gevestigd.

  Als internationale niet-gouvernementele organisatie richt ze zich op de studie van het openbaar bestuur en biedt ze op het gebied van vergelijkende studies, een forum waar praktische ervaringen en theoretische analyses van specialisten in het openbaar bestuur - beoefenaars en wetenschappers - wereldwijd en alle culturen worden gepresenteerd en besproken.

  Het Instituut buigt zich ook  over vragen in verband met het hedendaags openbaar bestuur, zowel op nationaal als internationaal niveau.

  Het IIAS organiseert jaarlijks internationale congressen, seminaries en wetenschappelijke bijeenkomsten. Het instituut richt projectgroepen op en beheert studiegroepen op het gebied van administratief recht, openbare beheer en administratieve praktijken.

  IIAS telt leden in alle regio's van de wereld, evenals veel internationale organisaties. Als lid zetelt het OFO in de raad van bestuur van deze internationale vereniging.

  Meerdere medewerkers van het OFO hebben tijdens verschillende IIAS congressen hun bijdrage mogen leveren over opleidingsactiviteiten die door het OFO werden georganiseerd.

  http://www.iias-iisa.org/

   

  Directors of Institutes & Schools of Public Administration (DISPA)

  Directors of Institutes & Schools of Public Administration of DISPA is het netwerk van Europese scholen van overheidsinstellingen. De leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar om uit te wisselen over ervaringen en lopende projecten.

  In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU, organiseerde het OFO in 2010 de DISPA-bijeenkomst rond het thema ‘evaluatie’.

   

  European Institute of Public Administration (EIPA)

  Het  European Institute of Public Administration (EIPA) is het Europese opleidingsinstituut over Europese integratie en uitdagingen voor de publieke sector. Het EIPA ondersteunt de Europese Unie en haar lidstaten met seminaries, producten … voor Europese, nationale en regionale ambtenaren die rond Europese materies werken.

  Sandra Schillemans, de directeur-generaal van het OFO is lid van de Raad van Bestuur voor België. Een OFO-medewerker liep stage bij het EIPA in 2012.

  www.eipa.nl

   

  Netwerken

  Het Netwerk Leren en Ontwikkelen

  Het OFO brengt alle opleidingsverantwoordelijken van federale organisaties bij elkaar in het Netwerk Leren en Ontwikkelen. Tijdens een drietal netwerkbijeenkomsten per jaar wisselen de opleidingsverantwoordelijken ervaringen uit en wonen ze workshops en presentaties bij over diverse thema’s in het domein Leren & Ontwikkelen.

  Thema’s van de netwerkbijeenkomsten van het netwerk Leren en Ontwikkelen

  Contact: netwerkLO@ofoifa.fgov.be

   

  VOV, lerend netwerk

  VOV is de vereniging voor opleidings- en ontwikkelingsprofessionals: een netwerk voor iedereen die bezig is met leren en met het ontwikkelen van individuen en organisaties. VOV telt leden uit de privésector, de publieke sector en de consultancy.

  Het OFO is sinds jaren lid van VOV en speelt een actieve rol in het netwerk:

  • lid van de raad van bestuur
  • lid van de pit crew
  • organisatie van studiedagen

  vov.be

   

  Epsilon

  Het OFO is lid van Epsilon, een netwerk dat een forum biedt aan opleiders uit Brussel en Wallonië, uit de privésector en de overheidssector.

  http://www.epsilon.be/

   

  Stimulearning

  Stimulearning is een lerend netwerk voor Learning & Development professionals. Stimulearning zet het belang van L&D voor de maatschappij in de kijker door best practices en beleidsvisies rond talentontwikkeling, inzetbaarheid, en professionele ontwikkeling te delen.

  Het OFO stelt zijn infrastructuur regelmatig ter beschikking van het netwerk en zetelde meermaals in de jury van de L&D awards.

  http://www.bedrijfsopleidingen.be/stimulearning/

   

  Fedel

  Fedel of Federal e-learning, is een netwerk voor alle federale overheidsorganisaties die willen uitwisselen en samenwerken rond de vraag: hoe zet je de nieuwste communicatie- en informatietechnologie in bij de opleiding van je medewerkers?

  Het OFO trekt het netwerk en organiseert de netwerkbijeenkomsten.

  Contact: blendedlearning@ofoifa.fgov.be

   

  Het Studie- en documentatiecentrum van de FOD P&O is lid van deze netwerken en beroepsverenigingen

  • Het Forum van de federale bibliotheken

  http://bibforum2013.drupalgardens.com/content/about-us

  • Het Federale ArchivarissenForum (FAF)

  http://arch.arch.be/content/view/718/261/

  • Belgische Vereniging voor Documentatie

  http://www.abd-bvd.be/

  • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief- en Documentatiewezen

  http://www.vvbad.be/