Train the trainer coaching

Code: 
STLADTTTCXNT

Contact

02 740 73 31
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren die regelmatig of occasioneel leeractiviteiten begeleiden

Vereiste voorkennis: 

- De online opleiding Train the trainer hebben gevolgd of een voldoende hoge score behaald hebben op de checklist Voorbereiding: opleidingsplan gemaakt voor ½ uur opleiding.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De organisatie beschikt over medewerkers die opleiding kunnen geven op een zelfzekere en correcte manier.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

een opleiding te geven aan een groep van deelnemers op een correcte en zelfzekere manier.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

• een opleidingsplan om te zetten in de praktijk
• op een correcte manier een opdracht te geven en een groep te begeleiden
• inhoudelijke materie op een bevattelijke manier aan te bieden
• een geschikte houding aan te nemen als opleider
• uw zenuwen beter onder controle krijgen wanneer je een opleiding geeft.

Methodologie: 

• elke deelnemer geeft ½ uur opleiding en krijgt onmiddellijke feedback van de andere deelnemers en een coach.

Praktische schikkingen: 

1,5 dagen, maximaal 8 deelnemers per groep.