Het beste halen uit jouw COP

Code: 
STLADCOPSXBT

Contact

02 740 73 23
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren die participeren in de coördinatie of organisatie van een COP.

Vereiste voorkennis: 

Ervaring met de COP’s als (co-)coördinator.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De organisatie beschikt over medewerkers die sneller ervaringen delen en kennis uitwisselen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

De werking van jouw eigen COP en die van collega’s beter te maken.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- De best practices van andere deelnemers te integreren in je eigen COP ;
- Gebruik maken van de KM gids over COPs om jouw eigen COP te verbeteren (https://fedweb.belgium.be/nl/publicaties/km_cop_gids) ;
- Methodes, tips en tricks te gebruiken in jouw eigen COP

Methodologie: 

- Actieve workshop
- Discussiemomenten met collega’s
- Demonstraties over tools en methoden …

Praktische schikkingen: 

Duur : 1uur (klassikaal)