Inleiding tot de General Data Protection Regulation (GDPR)

Code: 
STICTGDPRXNW

Contact

02 740 73 25
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren die in hun functie te maken hebben met het beheer en beveiligen/beschermen van persoonsgegevens.

Vereiste voorkennis: 

Geen

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De medewerkers zijn zich bewust van de verplichtingen en de gevolgen van de privacywet.
Zij kunnen een eerste inschatting maken van de privacyrisico’s en van de impact voor de organisatie.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

de basisprincipes voor gegevensbescherming beter te begrijpen.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

de basisregels rond privacy te kennen
de verplichtingen onder GDPR te weten.

Methodologie: 

De informatie is gebaseerd op de regelgeving.
Een PowerPointpresentatie met een filmpje ter verduidelijking staan ter beschikking.

Praktische schikkingen: 

De deelnemers krijgen toegang tot de informatie via de e-Campus.