ISO 27001 Lead Auditor

Code: 
STICTLEAUXNT

Contact

02 740 73 25
Doelgroep: 

Veiligheidsadviseurs, Verantwoordelijken die auditprocessen van informatiebeveiligingsbeheersysteem onder de knie willen krijgen.
Technische deskundigen die een audit van het Informatiebeveiligingsbeheersysteem willen voorbereiden
Adviseurs gespecialiseerd in informatiebeveiligingsbeheer.

Vereiste voorkennis: 

Goede kennis van de ISO/IEC 27001-norm en grondige kennis van auditprincipes.

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De ISO/IEC 27001-opleiding tot hoofdauditor geeft u de nodige expertise om audits van Information Security Management Systems (ISMS) uit te voeren op basis van algemeen aanvaarde auditprincipes, procedures en technieken.

Tijdens deze training verwerft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om interne en externe audits te plannen en uit te voeren in overeenstemming met ISO 19011 en het ISO/IEC 17021-1 certificatieproces.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

een audit uit te voeren van een ISO27001-informatiebeveiligingsbeheersysteem.
Een audit- en auditteam leiden.

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

- De werking van een Information Security Management System (ISMS) te begrijpen dat voldoet aan de ISO /CEI 27001-norm.
- De correlatie uit te leggen tussen ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 en andere normen en reguleringskaders.
- Te begrijpen wat de rol is van een auditor: een audit van het managementsysteem plannen, aansturen en monitoren volgens de ISO 19011-norm.
- Hoe u ISO/IEC 27001-eisen moet interpreteren in het kader van een ISMS-audit.
- De vaardigheden van een auditor te verwerven om: een audit te plannen, een audit te leiden, rapporten op te stellen en een audit op te volgen in overeenstemming met de ISO 19011-norm.

Bekijk hier het gedetailleerd overzicht van de opleiding: http://bit.ly/2zTZv5q.

Methodologie: 

Deze training is gebaseerd op zowel theorie als best practices die in de ISMS-audit worden gebruikt.
De lezingen worden geïllustreerd met voorbeelden op basis van een casestudy.

Praktische oefeningen zijn gebaseerd op een casestudy met rollenspelen en mondelinge presentaties.
De praktische tests zijn gelijkaardig aan het certificatieonderzoek.

Praktische schikkingen: 

Duur : 5 dagen.
Dag 1: Inleiding tot het Informatiebeveiligingsbeheersysteem en ISO/IEC 27001-norm.
Dag 2: Beginselen, voorbereiding en initiëring van de audit.
Dag 3: Controlewerkzaamheden ter plaatse.
Dag 4: Afsluiting van de audit.
Dag 5: Certificeringsexamen. De test is in het Engels.