Het nieuwe federale aankoopbeleid : New ways of working

Domein: 
Bestuurskunde
Code: 
STADMNWOOXNT

Contact

02 740 73 31
Doelgroep: 

Alle federale ambtenaren en kabinetsleden die in het kader van hun functie, ongeacht hun rang, betrokken zijn bij het beleid inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Vereiste voorkennis: 

Geen

De voordelen van de opleiding voor uw organisatie: 

De organisatie beschikt over medewerkers die op de hoogte zijn van de nieuwe regels inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Na de opleiding zijn de medewerkers in staat om de nieuwe verplichtingen van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid te begrijpen en na te komen.

Na de opleiding bent u in staat om op uw werkplek: 

- te bepalen welk beleid uw organisatie het best kan voeren om de nieuwe regels na te komen

Op het einde van de opleiding bent u in staat om: 

alle nieuwe procedures en verplichtingen van het nieuwe federale aankoopbeleid te begrijpen, met name:
- inzien waarom een nieuw federaal aankoopbeleid noodzakelijk is
- inzicht hebben in het KB van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in
het kader van het federaal aankoopbeleid
- de nieuwe processen, en de rollen en verantwoordelijkheden die ze inhouden, begrijpen
- de organisatie en de verantwoordelijkheden van het nieuwe Dienstencentrum begrijpen
- begrijpen wat een vijfjarenplan is

Methodologie: 

- Theorie
- PowerPointondersteuning

Praktische schikkingen: 

Duur: 1 dag

Plaats:
Koninklijke militaire school
Hobbema-straat 8
1000 Brussel

Opgelet! Als je deze opleiding wil volgen heb je voorafgaand het akkoord nodig van de strategische coördinator “Overheidsopdrachten”.