Ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Zoek je ondersteuning om problemen of uitdagingen op het vlak van ontwikkeling en competenties in je organisatie aan te pakken? Bij het OFO kan je terecht voor expertise, tools, opleidingen, contracten met externe firma’s, interne opleiders en facilitatoren, advies … Samen met jouw opleidingsdienst, de OFO- accountmanagers en - experten zoek je naar de oplossing met de grootste impact.

 

 

Ondersteunen is … samenwerken

Ondersteuning bieden, betekent voor het OFO samenwerken. Heb je een vraag naar ondersteuning, dan is de eerste stap een gesprek waarin je OFO-accountmanager, je opleidingsdienst en soms ook experten met jou op zoek gaan naar wat we kunnen bijdragen.

Om de samenwerking met federale organisaties vlot te laten verlopen hebben wij accountmanagers. Zij bouwen een partnership uit met de opleidingsdiensten van federale organisaties.

  • Elke organisatie heeft een aanspreekpunt bij het OFO: een OFO-accountmanager. Hij kent je organisatie, blijft op de hoogte van je noden en brengt je in contact met OFO-experten en projectleiders die leeroplossingen bieden voor jouw organisatiespecifieke probleem.
  • De opleidingsdienst van je organisatie kent het aanbod van het OFO goed en werkt nauw samen met de OFO-accountmanager voor je organisatie. In hun eigen omgeving op de website van het OFO vinden de medewerkers van federale opleidingsdiensten informatie over onze producten, diensten, werkwijzen, samenwerkingen …

 

In company opleidingen

Heb je een groep medewerkers met dezelfde leerbehoefte? Een aantal opleidingen uit het aanbod voor individuele ambtenaren komen we op vraag in jouw organisatie geven.

Enkele opleidingen bieden we zelfs enkel ‘in company’ aan omdat we ervan overtuigd zijn dat de opleiding meer impact heeft wanneer we ze geven binnen de context, de afspraken en engagementen van een organisatie.

 

Begeleiding en advies

Bij ingrijpende veranderingen, grote projecten of andere uitdagingen ontstaan er in een organisatie vaak leervragen: medewerkers moeten nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen, er is sensibilisering nodig, er moeten instrumenten ontwikkeld worden … Met zulke leervragen kan je bij ons terecht voor advies.

Na een intakegesprek met de accountmanager en een behoefteanalyse bij je organisatie, gaan we samen op zoek gaan naar de beste oplossing op maat van jouw organisatie. Komen we tot een samenwerkingsakkoord, dan werkt een projectleider van het OFO samen met jou het traject verder uit.

 

 

Tools

In samenwerking met experten hebben we bij het OFO een aantal tools en instrumenten ontwikkeld die je ook bij jouw organisatie kan gebruiken: een checklist voor leidinggevenden die de ontwikkelingsnoden van hun medewerkers in kaart willen brengen, een gids met tips over de begeleiding van stagiairs, een applicatie met leervormen …

Je kan onze tools inkijken en downloaden op de website. Handig: publiceer een link naar een tool op je eigen intranet!

 

Applicaties

Het OFO stelt enkele van zijn online applicaties ter beschikking van federale organisaties. Onze ontwikkelaars en experten helpen je om de toepassing te implementeren.

 

Raamcontracten

Het OFO biedt een aantal raamcontracten aan waarop federale organisaties een beroep kunnen doen.

 

Trajecten

In onze leertrajecten ligt de focus op het bereiken van een concreet resultaat. Gedurende een langere periode gaan we samen met een groep deelnemers aan de slag. Ze brengen hun project of case mee en geven het traject zelf vorm, ondersteund door de begeleiders. Het engagement van de deelnemers en de organisatie, hun chef of opleidingsdienst, is cruciaal voor het behalen van het resultaat.

 

Communities of practice (COP)

In onze Communities of practice kan je - online én in real life- good practices uitwisselen over actuele thema’s en uitdagingen en nadenken over problemen waarmee je in je organisatie wordt geconfronteerd.

 

Partnerships

Het OFO investeert als expertisecentrum dan ook graag in samenwerkingen met andere federale organisaties. Heel wat federale ambtenaren zijn bij hun eigen organisatie bezig met kennisoverdacht, begeleiding of opleiding. Het OFO brengt die experten samen zodat ze  best practices kunnen delen en leren van elkaars ervaringen. 

 

Contact

Heb je een concrete opleidingsvraag voor je organisatie? Of wil je meer weten over het OFO-aanbod voor organisaties? Neem contact op met je opleidingsdienst.

Naar onze pagina  Voor opleidingsdiensten:  als medewerker van een opleidingsdienst vind je hier alle informatie en contactgegevens om een vraag te stellen, een samenwerking op te starten …