Actualités

 • image/png
  Publication date: 
  26/06/2018 - 15:15
  De onlineopleiding ‘Het competentiemodel van de federale overheid‘ werd herzien. Zowel de inhoud als de vorm werd aangepast. In de vernieuwde opleiding wordt rekening gehouden met de impact van de implementatie van de functiefamilies op het competentiemanagement. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker, dynamischer en interactief. Ze bestaat uit een inleiding en drie modules. Die bevatten tekstanimaties, korte video’s en quizzen waarmee je je kennis kunt testen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  18/06/2018 - 14:00
  Het Loopbaancentrum van de FOD Beleid en Ondersteuning werkt al enkele maanden aan Talent on the move. Doel van dit project? Federale organisaties ondersteunen in het opzetten van een modern en flexibel HR-beleid dat elke ambtenaar kansen biedt om zijn federale loopbaan te verrijken. Bekijk de videogetuigenissen en ontdek wat je mogelijkheden zijn. Focus op loopbaanbegeleiding
 • image/jpeg
  Publication date: 
  18/05/2018 - 16:00
  Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation) van kracht. Het doel ervan is de privacy van individuen beter te beschermen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  15/05/2018 - 10:15
  Op dinsdag 19 juni 2018 komt de COP Re-integratie bijeen om verschillende aspecten van burn-outs en re-integratie na een burn-out te bespreken: de samenwerking tussen preventieadviseurs, het beroepsgeheim, de aanpassingen van de werkpost, de mogelijkheden voor professionele re-integratie voor mensen met psychische problemen en de keuze van de gesprekspartner.
 • image/png
  Publication date: 
  13/04/2018 - 15:45
  Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  29/03/2018 - 10:30
  In samenwerking met de Koninklijke Militaire School organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning 2 nieuwe opleidingen over het nieuwe KB inzake gemeenschappelijke aankopen: "Het nieuwe federale aankoopbeleid: New ways of working" en "Het nieuwe federale aankoopbeleid: meerjarenplan"
 • image/jpeg
  Publication date: 
  02/03/2018 - 11:15
  Download de PDF met het overzicht van onze nieuwe aanwinsten van november 2017 tot januari 2018
 • image/jpeg
  Publication date: 
  27/02/2018 - 12:15
  De COP Re-integratie kwam verschillende keren samen om een doeltreffend en gemeenschappelijk re-integratiebeleid te ontwikkelen binnen de federale overheid. Het resultaat van deze ontmoetingen vertaalt zich in 4 projecten die worden aangestuurd door 4 werkgroepen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  20/02/2018 - 09:15
  In 2015 heeft de regering een akkoord ondertekend om de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren, via de integratie en verbetering van de gemeenschappelijke processen. In het kader van dat akkoord werd een traject uitgewerkt om de federale aankopen centraal te beheren. Het resultaat van dat traject staat in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.

Pages