Actualités

 • image/png
  Publication date: 
  13/02/2019 - 10:45
  Vanaf april 2019 vindt de begeleiding ‘Leidinggevenden samen rond de tafel: intervisiemomenten’ voor een derde keer plaats.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  23/01/2019 - 11:30
  Dankzij het netwerk Lumen worden de federale ambtenaren gecoacht in de ontwikkeling van hun competenties en hun functioneren.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  23/01/2019 - 11:15
  Op 10 december organiseerde de FOD BOSA een HR inspiratienamiddag voor managers, HR-directeurs en HR-experten. Vier academici kwamen aan het woord om de laatste nieuwe inzichten te brengen rond leiderschap, flexibiliteit van de loopbaan, digitalisering en employer branding. Daarnaast werd het publiek geïnspireerd met cases van binnen en buiten de federale overheid.
 • image/png
  Publication date: 
  17/01/2019 - 14:45
  Blijf op de hoogte van de laatste aanwinsten van de bibliotheek !
 • image/jpeg
  Publication date: 
  15/05/2018 - 10:15
  Op dinsdag 19 juni 2018 komt de COP Re-integratie bijeen om verschillende aspecten van burn-outs en re-integratie na een burn-out te bespreken: de samenwerking tussen preventieadviseurs, het beroepsgeheim, de aanpassingen van de werkpost, de mogelijkheden voor professionele re-integratie voor mensen met psychische problemen en de keuze van de gesprekspartner.
 • image/png
  Publication date: 
  13/04/2018 - 15:45
  Op woensdag 2 mei 2018 organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning in samenwerking met het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) een workshop voor de strategische leidinggevenden van de overheidssector over het thema 'Keeping the Public Sector Relevant in a Digital World'.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  29/03/2018 - 10:30
  In samenwerking met de Koninklijke Militaire School organiseert de FOD Beleid en Ondersteuning 2 nieuwe opleidingen over het nieuwe KB inzake gemeenschappelijke aankopen: "Het nieuwe federale aankoopbeleid: New ways of working" en "Het nieuwe federale aankoopbeleid: meerjarenplan"
 • image/jpeg
  Publication date: 
  02/03/2018 - 11:15
  Download de PDF met het overzicht van onze nieuwe aanwinsten van november 2017 tot januari 2018
 • image/jpeg
  Publication date: 
  27/02/2018 - 12:15
  De COP Re-integratie kwam verschillende keren samen om een doeltreffend en gemeenschappelijk re-integratiebeleid te ontwikkelen binnen de federale overheid. Het resultaat van deze ontmoetingen vertaalt zich in 4 projecten die worden aangestuurd door 4 werkgroepen.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  20/02/2018 - 09:15
  In 2015 heeft de regering een akkoord ondertekend om de efficiëntie van de overheidsdiensten te verhogen en de dienstverlening aan de burgers en bedrijven te verbeteren, via de integratie en verbetering van de gemeenschappelijke processen. In het kader van dat akkoord werd een traject uitgewerkt om de federale aankopen centraal te beheren. Het resultaat van dat traject staat in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.
 • image/jpeg
  Publication date: 
  12/05/2014 - 14:15
  Ik ben benieuwd naar hoe we als federale organisatie de sociale media kunnen inzetten. Ik wil eens horen hoe anderen de sociale media professioneel gebruiken. Ik wil de risico’s van het gebruik van sociale media beter kunnen inschatten. Ik weet er nog niet veel van, ik kom gewoon uit nieuwsgierigheid.

Pages