Publication date: 
10/10/2019 - 09:15

Studiedag met delegatie van Ierse ambtenaren rond de HR-structuur, rollen en uitdagingen

Als federale overheidsdienst worden we met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd op het vlak van HR en organisatieontwikkeling. Voor de FOD Beleid en Ondersteuning is het belangrijk om haar antwoorden te toetsen met andere HR-practitioners. Het uitbouwen van een netwerk is hierin een belangrijke bouwsteen.
image/jpeg

Samen, niet alleen

De FOD Beleid en Ondersteuning is hierbij ingegaan op een vraag van de Europese Commissie om samen met onze Vlaamse collegae een Ierse delegatie van hoge ambtenaren te ontvangen en samen met hen onze organisatiestructuur, ons dienstenaanbod en onze antwoorden op de hedendaagse uitdagingen te bespreken.

 

Een nieuwe aanpak

Het was een primeur dat een lidstaat van de Europese Unie een delegatie van een andere lidstaat ontvangt om hen bij te staan bij het beantwoorden van een aantal uitdagingen. Normaal gezien wordt de TAIEX-formule gebruikt voor bijstand aan een derdeland die (nog) geen deel uitmaakt van de Europese Unie. De Europese Commissie en meer bepaald het DG Human Resources & Security is voorstander om dit te verruimen tot bijstand aan én uitwisseling tussen lidstaten.

 

Een kans voor ons allen

Dergelijke uitwisselingen bieden een uitgelezen kans om het werkveld en de kennis van onze medewerkers uit te breiden. Dit gebeurt door persoonlijke contacten en gezamenlijke events met de Europese Commissie, andere lidstaten en zelfs interfederaal. De aanwezigheid van onze Vlaamse collega’s van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) en van het departement de Kanselarij en Bestuur was zeer verrijkend en zal een positieve impact hebben op een eventuele nauwere samenwerking tussen beide administraties.

 

Contact

Heb je vragen over deze studiedag of over uitwisselingen met andere landen?  Contacteer Philippe Vermeulen van de FOD Beleid en Ondersteuning.