Publication date: 
28/11/2018 - 09:30

Slot van de 4de editie van het ontwikkelingstraject voor leidinggevenden

Op 13 november sloot de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) de 4de editie van het ontwikkelingstraject voor leidinggevenden af met een evenement. De 165 deelnemers aan deze editie, de SPOC's van de verschillende federale diensten en de P&O-directeurs werden uitgenodigd voor een presentatie door Paul Lembrechts, CEO van de VRT.
image/jpeg

Paul Lembrechts, VRT CEO, over leiderschap

Tijdens zijn presentatie blikte hij terug op de geschiedenis van de VRT aan de hand van het voorbeeld van 5 medewerkers die eraan hebben bijgedragen en met korte filmpjes. De VRT heeft tal van uitdagingen gekend waar de meeste federale organisaties ook mee te maken hebben: geld besparen, innoveren, cultuur veranderen,.....

Als leidinggevende zijn enkele voorwaarden essentieel voor een goed teammanagement:

  • goede communicatie
  • een kader met duidelijke doelstellingen
  • vertrouwen in de medewerkers,
  • hen zichzelf laten sturen
  • initiatieven stimuleren
  • medewerkers toelaten om fouten te maken en ervan te leren
  • naar hen luisteren en openstaan.

Deze elementen komen overeen met de missies van de VRT en zijn managers: verbinden, informeren en inspireren.

 

Gift voor vzw Close the Gap

Paul Lembrechts stelde aan FOD BOSA voor om hem niet te vergoeden, maar om een gift te doen aan een goed doel in het kader van het VRT-initiatief, de Warmste Week. De presentatie werd daarom afgesloten met de overhandiging van een cheque voor 2.000 euro door de heer Lembrechts en Sandra Schillemans (directeur-generaal a.i. van DG Rekrutering en Ontwikkeling bij FOD BOSA) aan Close the Gap, een Belgische vzw die de digitale kloof in de wereld wil helpen dichten door afgeschreven computers te recycleren en te gebruiken voor onder meer educatieve projecten.

FOD BOSA koos Close the Gap omdat zijn missies in overeenstemming zijn met die van de FOD en VRT. Met deze subsidie kan Close the Gap een klaslokaal uitrusten met 15 computers en software in Zambia en leraren opleiden. Elke week zullen ongeveer 300 kinderen van dit initiatief profiteren.

Na het evenement konden de deelnemers napraten tijdens een drink.