modèle relation clients

Resultaten van de focusgroep hr-klantrelatiebeheer

france.ravyts

On this page

  Op 21 juni en 25 oktober zaten we samen met een dertigtal hr-verantwoordelijken (P&O-directeurs, verantwoordelijken voor planning, selectie, opleiding of ontwikkeling) van verschillende federale organisaties die regelmatig in contact komen met de FOD BOSA voor advies over hr-beleid of om een product of dienst uit te rollen voor hun medewerkers.

  Om te beginnen hebben we naar hen geluisterd en hun behoeften op het vlak van samenwerking (tussen hen onderling en met de FOD BOSA) genoteerd, met de bedoeling hen een dienstverlening met toegevoegde waarde te bieden. We bespraken wat voor hen de ideale klantrelatie zou zijn op het vlak van rekrutering en ontwikkeling. Vervolgens voegden we dit alles samen in een voorstel van een samenwerkingsmodel. En daarna schaafden we samen dit voorstel bij.


  Kernelementen

  De volgende kernelementen kwamen naar voor:

  • Opbouwen van een bevoorrechte en doeltreffende klantrelatie
  • Garanderen van informatiedoorstroming (zowel bij de FOD BOSA als de organisaties zelf)
  • Nog meer inzetten op partnership en co-creatie
  • Per hr-thema een ruimte bieden om informatie te delen
  • Synergieën ontwikkelen op het vlak van transversale thema’s
  • De organisaties helpen om via de verschillende communicatiekanalen (website, telefonisch contact, …) meteen de info te vinden die ze zoeken
  • Informatie verstrekken over ons globaal aanbod van producten en diensten, evenementen, projecten en over de verschillende manieren om ons te contacteren  

   

  Klantrelatiemodel
   

  modèle relation clients

   

   

   

  Op basis daarvan maakten we samen dit klantrelatiemodel. We danken alle deelnemers aan deze focusgroepen voor hun enthousiasme en voor de interactie.

   

  Dit voorgestelde relatiemodel wil anticiperen op de behoeften van de klantorganisaties en ze beheren. Daarnaast wil het ook de best mogelijke ervaring bieden tijdens het parcours. Afhankelijk van de vraag worden hr-professionals doorverwezen naar het centrale team customer success management of naar een customer success manager of rechtstreeks naar de dienstverantwoordelijke.

  De aanpak is gebaseerd op voortdurende interactie: totstandbrenging van synergieën, duidelijk dienstenaanbod, interactie tussen de verschillende hr-professionals, geharmoniseerde communicatiekanalen.

  Het model wordt in het eerste kwartaal van 2022 ingevoerd.

   

  Blijf op de hoogte

  In onze volgende nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de uitrol van dit model.
  In januari 2022 komen er twee nieuwsbrieven om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten op het vlak van hr:

  • Werken bij de overheid: ontdek hier alle nieuwtjes en activiteiten op het vlak van selectie, opleiding en ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, loon en voordelen, verlof, welzijn op het werk, …
  • HR Pro News: ontdek hier alle nieuwtjes en activiteiten op het vlak van specifieke human resources onderwerpen, speciaal voor hr-professionals!

  Mis geen informatie en schrijf je in voor onze kersverse nieuwsbrieven!

   

  Contact

  Vragen over het klantrelatiemodel? Stuur een mail naar sonia.mendoza@bosa.fgov.be.