Publication date: 
11/06/2019 - 13:15

Ontdek ons volledige aanbod "Je goed voelen op het werk"

“Je goed voelen op het werk” heeft niet enkel te maken met infrastructuur of ergonomie. Het gaat ook over het gevoel dat iemand heeft bij zijn werk en zijn collega's, over evenwicht tussen werk en privéleven, over carrièremogelijkheden, ...
image/jpeg

Om je een overzicht te geven van wat de FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van “Je goed voelen op het werk” te bieden heeft, werd het volledige aanbod op één pagina samengebracht: je goed voelen op het werk. De pagina is opgedeeld in 10 thema’s en 5 groepen van personen of rollen, zo vind je er gemakkelijk je weg in terug.

 

De 10 thema’s “Je goed voelen op het werk”

 • Loopbaanontwikkeling: trajecten, opleidingen, workshops, … die je helpen om je verder te ontwikkelen of om je loopbaan een andere wending te geven.
 • Preventie van psychosociale risico’s: opleidingen en sensibiliseringsacties die je helpen in negatieve werksituaties of als je wordt gepest.
 • Ergonomie: opleidingen die je helpen om je werk en je omgeving aan je fysieke behoeften aan te passen.
 • Gezondheidstoezicht: opleidingen voor de werkgever en zijn vertegenwoordigers (HR-diensten, enz.) over hun verplichtingen op het gebied van de gezondheidscontrole van werknemers.
 • Statuut en reglementering: opleidingen en workshops die je kennis van de federale reglementering vergroten.
 • Evaluatiecyclus: opleidingen, workshops en tools die je helpen bij de voorbereiding van je gesprekken.
 • Absenteïsmebeheer: opleidingen en netwerken die leidinggevenden helpen bij het afwezigheidsbeheer van hun medewerkers en stafdiensten bij de heroriëntering van werknemers.
 • Teammanagement en werksfeer: trajecten, opleidingen, workshops, … die je helpen in je dagelijks werk en in je relatie met je collega's .
 • Sterker inzetten op multidisciplinariteit: netwerken, community of practice (COP), … rond welzijn.
 • Flexwerk en New Way Of Working: opleidingen en workshops die je helpen in je nieuwe werkomgeving en bij de functiebeschrijvingen en competentiemodellen.

 

De 5 rollen

 • Individu: alles wat je als individu kunt volgen
 • Leidinggevende: ons volledige aanbod om leidinggevenden in hun werk te ondersteunen
 • HR: ons volledige aanbod om personeelsdiensten in hun werk te ondersteunen
 • Vertrouwenspersoon: ons volledige aanbod om vertrouwenspersonen in hun werk te ondersteunen
 • Preventieadviseur: ons volledige aanbod om preventieadviseurs in hun werk te ondersteunen

 

Loopbaanontwikkeling in de schijnwerpers

Een van de thema’s verbonden aan levenskwaliteit op het werk is de ontwikkeling van de loopbaan. Bij dat thema vind je onlinetools, workshops en begeleiding.

We willen inzetten op talent. Iedereen heeft talenten, die al aan het licht zijn gekomen of nog sluimeren. Door je talent te ontdekken vergoot je je zelfkennis. Als je jezelf beter kent, kun je beter functioneren en beter interageren met de anderen.

Sinds het najaar 2018 hebben meer dan 170 medewerkers hun talenten ontdekt. En jij?
Ontdek het aanbod talent:

Wil je jezelf nog beter leren kennen of zit je met vragen over je loopbaan, dan kun je een beroep doen op de loopbaanbegeleiding Talent Plus. In 2018 vroegen 93 medewerkers loopbaanbegeleiding aan. Van hen heeft 94% actie ondernomen (gesolliciteerd, job crafting gedaan, competenties ontwikkeld en welzijnsacties ondernomen) en 90% beveelt de aan.

Na de loopbaanbegeleiding heeft 47% meer persoonlijke voldoening op het werk, 25% minder stress en 34% meer zelfvertrouwen.

Ben je ook geïnteresseerd in persoonlijke loopbaanbegeleiding? Stuur dan een mail naar talentplus@bosa.fgov.be.

Met het heroriënteringstraject kun je nieuwe ervaringen opdoen en je competenties ontwikkelen. Zo verruim je je horizon en stuur je je loopbaan in de door jou gekozen richting. Je kunt niet alleen beslissen dat je het traject gaat volgen. Dat doe je in overleg met je organisatie.

Met job crafting kun je de taken in kaart brengen die energie vreten en de taken die je energie geven. Zo kun je acties uitwerken om je tevredenheid op het werk te verhogen.

Ontdek ons aanbod team crafting om als team verder te groeien. Tijdens de workshop kun je de activiteiten van een team aan de talenten van de teamleden koppelen. Het is een unieke kans om van gedachten te wisselen over de taken van het team, over welke taken energie geven en welke energie vergen, over wat elke medewerker belangrijk vindt, om vervolgens een actieplan op te stellen waarin alle teamleden zich kunnen vinden.

 

Contact

Heb je vragen over ons aanbod “Je goed voelen op het werk”? Contacteer ons via mail: info@bosa.fgov.be.

Heb je vragen over ons aanbod loopbaanontwikkeling? Neem contact op met het Loopbaancentrum via mail: careercenter@bosa.fgov.be.