Publication date: 
14/09/2020 - 09:45

Online opleidingen : twee tools

De FOD BOSA heeft zich deze zomer gebogen over de keuze van de tools die de meeste kans op succes bieden bij de organisatie van de online opleidingen die vanaf september voor alle federale ambtenaren georganiseerd zullen worden.
image/jpeg

Geen unieke tool voor de federale overheid

Er bestaat jammer genoeg (nog) geen unieke online tool die binnen de ganse federale overheid kan ingezet worden. Dit betekent dat niet alle federale ambtenaren zeker zijn dat ze toegang zullen hebben tot de opleidingen die aangeboden worden.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers toegang zouden hebben, hebben we in samenwerking met verschillende federale organisaties de toegang tot onze tools getest.

 

De twee gekozen tools

Binnen de tools die we ter beschikking hebben, zijn er twee die de voorkeur kregen: MS Teams en Zoom.

MS Teams is een tool die in heel wat organisaties gebruikt wordt en die we voor een deel van de online opleidingen zullen inzetten. Deze tool is echter niet geschikt om gemakkelijk interactie in subgroepen te ondersteunen. Daarom hebben we ervoor gekozen om, voor opleidingen die veel interactie tussen deelnemers onderling vereisen, Zoom te gebruiken. Heel wat andere Europese opleidingsinstituten voor de overheid waarmee wij in contact staan, hebben trouwens om dezelfde redenen voor Zoom geopteerd.

De deelnemers aan de opleidingen zullen uiteraard informatie krijgen over de tool die voor hun online opleiding gebruikt wordt.

 

Een verhoogde beveiliging

Zoom is een tool waarrond er in het voorjaar veel veiligheidsvragen gerezen zijn. Wij stellen dan ook alles in het werk om de veiligheid van deelnemers en hun organisaties te bewaken. Deelnemers zullen enkel in een webomgeving met Zoom werken en moeten dus niets op hun computer installeren. De toegang tot de opleiding wordt beveiligd en we waken erover dat er geen gevoelige informatie tijdens de opleiding aan bod komt.  

 

Vragen

Heb je vragen bij de tools of bij het gebruik ervan ? Neem dan contact op met Helpdesk-campus@bosa.fgov.be.