Publication date: 
26/06/2019 - 09:45

Meer dan 120 hr-medewerkers denken na over het hr-beleid van morgen

Op 16 mei namen 120 hr-medewerkers van de federale overheid deel aan een studievoormiddag rond hr. Aanleiding was de lancering van een nota door de directeurs P&O met daarin de speerpunten van het hr-beleid van morgen.
image/jpeg

David Ducheyne: key note speaker en hr-expert

De ochtend werd ingeleid door David Ducheyne, hr-expert en auteur van verschillende boeken over hr en leiderschap. Hij toonde aan dat ondanks de snelle veranderingen die de jobmarkt ondergaat, de focus op mensen en hoe ze presteren steeds belangrijk blijft. HR speelt hierin een cruciale rol want het moet ervoor zorgen dat mensen op een duurzame manier willen en kunnen presteren, dat ze betrokken en gemotiveerd blijven.

Ook leiderschap is belangrijk. Een leider moet empathie tonen en eerlijk zijn, en tegelijk ook een visie kunnen ontwikkelen en daarin het voorbeeld geven. Zijn presentatie inspireerde en toonde de deelnemers dat hr enkel maar aan belang zal winnen omdat de mensen in de organisatie steeds belangrijker worden.

 

Debat over belangrijke vragen

Na de boeiende key note presentatie boog een panel zich over enkele vragen. David Ducheyne, twee P&O-directeurs (Arnaud Vajda van de FOD Financiën en Daisy Vervenne van de FOD Economie) en Sandra Schillemans (DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA) discussieerden over de rol van leidinggevenden in autonome teams, over motivatie van medewerkers en flexibiliteit. Vooral een verschil in organisatiecultuur bleek belangrijke verschillen in visie te veroorzaken tussen de panelleden.

 

Workshops: uitwisseling en goede praktijken

Na de pauze werd er in verschillende workshops nagedacht over hoe we de speerpunten van het hr-beleid kunnen laten leven in de hr-dienst. 8 werkgroepen dachten na over de thema’s leiderschap, zelforganisatie binnen teams, aandacht voor intern talent, flexibele selectie, hr-data, employer branding, performance management en het competentiemodel.

Een aantal goede praktijken van verschillende federale organisaties kwam naar voor en het werd duidelijk waar hr-diensten wel en geen nood aan hebben. Vooral de administratieve last werd vaak aangehaald als een rem op de efficiëntie terwijl er in vele organisaties eenvoudige quick-wins werden toegepast die kunnen helpen om zaken als evaluatie, selectie en employer branding te verbeteren.

De output van de verschillende workshops was erg verrijkend en we bekijken nu verder hoe we sommige ideeën concreet kunnen uitwerken.

 

Contact

Heb je vragen over het event of over het hr-beleid van morgen? Stuur dan een e-mail naar Koen Beirens, de verantwoordelijker van dit project bij de FOD Beleid en Ondersteuning.